Nezvyčajné slávenie jubilea

21. dec. 2020 | Aktuality, Články

V tretiu adventnú nedeľu ďakovali sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej za dar života sr. M. Alexandry Stašovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 70. narodeniny. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou prebehla oslava skromnejším spôsobom ako zvyčajne: sv. omša na poďakovanie za udelené milosti počas doterajšieho života sr. M. Alexandry sa v kaplnke z dôvodu sprísnených opatrení nemohla uskutočniť. To však nebránilo sestrám, aby Bohu prednášali svoje vďaky a prosby za jubilantku počas slávenia rannej liturgie.

Oslávenkyňa pred svojimi spolusestrami predniesla Bohu ako vyjadrenie vďačnosti aj túto modlitbu: „V pokore svojho srdca skláňam sa pred Majestátom Najsvätejšej Trojice. Pane, Ty si môj Boh, vďaky Ti vzdávam, môj Stvoriteľ, ktorý si ma poslal na túto zem cez mojich rodičov. Ďakujem Ti, že ma viedli – v dare viery – spoznávať Ťa. Uvedomujem si, že každým prežitým dňom sa k Tebe približujem. Otváraj mi oči, aby som Ťa dokázala spoznať v každej životnej situácii, milovaný Spasiteľ.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...