Magister Rehole kazateľov prišiel prvý krát na Slovensko

Gerard Francisco Parco Timoner III, 87. nástupca sv. otca Dominika navštívil počas prvých októbrových dní nielen bratov dominikánov na Slovensku, ale aj celú dominikánsku rodinu. Svojou spontánnosťou a priateľskosťou oslovoval všetkých, ktorých počas krátkej návštevy stretol. Nielen hovoril o Dominikovi, ktorý je „klasikom“, pretože je nadčasový, ale aj sprítomňoval radostnosť a ľudskosť tohto velikána z 13. storočia. Bratia, sestry a laici sa stretli v Kostole povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Počas ich stretnutia mali najväčší priestor rôzne otázky. Zazneli aj tie najaktuálnejšie ohľadom spolupráce v rámci dominikánskej rodiny a pastorácie mládeže.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes