Kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego

18. okt. 2021 | Aktuality, Články

„Kontemplácia, kontemplovať“ boli kľúčové slová, nad ktorými sa zamýšľali sestry dominikánky počas formačných dní.

V košickej komunite sestier sa  formačný deň uskutočnil 9.októbra a 16. októbra v Dunajskej Lužnej. Brat Reginald Slavkovský OP, ako prizvaný hosť, v svojich príhovoroch siahol k niektorým velikánom kontemplácie.

Myšlienky sv. Kataríny Sienskej, Majstra Eckharta, Thomasa Mertona či sv. Pavla alebo sv. Juliany z Norwich sa akoby stretli v pohľade na osobu človeka, v ktorej sú zjednotené dve centrá, či časti duše: vonkajšie ja (ego)vnútorné ja.

Ego je povrchné, prestrojené, neustále sa porovnávajúce s druhými. Jeho hybnou silou je strach. Cíti sa byť ohrozené, preto agresívne bráni svoju identitu, mení emócie. Utieka sa k minulosti alebo k budúcnosti. Vnútorné, hlboké ja predstavuje zjednotenie s Bohom. Je skryté našim zmyslom a vnímaniu. Je za myslením a emóciami, pretože ich môže pozorovať bez hodnotenia. Jeho stav je hlboký pokoj. Je naplno v prítomnosti, žije v spojení s druhými a so všetkým, čo existuje. Výzvou pre človeka, ktorý sa usiluje kontemplovať, je preto nechať „rozpúšťať svoje ego“.

Nielen jednotlivé osoby, ale aj spoločenstvo ako celok je pozvané žiť kontemplatívne – teda z evanjeliového ducha a nie z kolektívneho ega. Nie je najdôležitejšie to, aby spoločenstvo rástlo a mohlo sa prezentovať výsledkami, ale aby žilo vernosťou evanjelia.  Aj týmito slovami na záver stretnutia povzbudil  prítomné sestry fr. Reginald.

Sestry mali možnosť v menších skupinách zdieľať svoje osobné skúsenosti s kontempláciou a tiež sa zamýšľali nad súvisom kontemplácie s komunitným životom a apoštolátom. Myšlienka, že kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego, rezonuje snáď v každej sestre, ktorá sa zúčastnila formačného dňa kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy.

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...