Kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego

18. okt. 2021 | Aktuality, Články

„Kontemplácia, kontemplovať“ boli kľúčové slová, nad ktorými sa zamýšľali sestry dominikánky počas formačných dní.

V košickej komunite sestier sa  formačný deň uskutočnil 9.októbra a 16. októbra v Dunajskej Lužnej. Brat Reginald Slavkovský OP, ako prizvaný hosť, v svojich príhovoroch siahol k niektorým velikánom kontemplácie.

Myšlienky sv. Kataríny Sienskej, Majstra Eckharta, Thomasa Mertona či sv. Pavla alebo sv. Juliany z Norwich sa akoby stretli v pohľade na osobu človeka, v ktorej sú zjednotené dve centrá, či časti duše: vonkajšie ja (ego)vnútorné ja.

Ego je povrchné, prestrojené, neustále sa porovnávajúce s druhými. Jeho hybnou silou je strach. Cíti sa byť ohrozené, preto agresívne bráni svoju identitu, mení emócie. Utieka sa k minulosti alebo k budúcnosti. Vnútorné, hlboké ja predstavuje zjednotenie s Bohom. Je skryté našim zmyslom a vnímaniu. Je za myslením a emóciami, pretože ich môže pozorovať bez hodnotenia. Jeho stav je hlboký pokoj. Je naplno v prítomnosti, žije v spojení s druhými a so všetkým, čo existuje. Výzvou pre človeka, ktorý sa usiluje kontemplovať, je preto nechať „rozpúšťať svoje ego“.

Nielen jednotlivé osoby, ale aj spoločenstvo ako celok je pozvané žiť kontemplatívne – teda z evanjeliového ducha a nie z kolektívneho ega. Nie je najdôležitejšie to, aby spoločenstvo rástlo a mohlo sa prezentovať výsledkami, ale aby žilo vernosťou evanjelia.  Aj týmito slovami na záver stretnutia povzbudil  prítomné sestry fr. Reginald.

Sestry mali možnosť v menších skupinách zdieľať svoje osobné skúsenosti s kontempláciou a tiež sa zamýšľali nad súvisom kontemplácie s komunitným životom a apoštolátom. Myšlienka, že kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego, rezonuje snáď v každej sestre, ktorá sa zúčastnila formačného dňa kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...