Keď je čas tancovať

10. nov. 2022 | Aktuality, Články

Počas sviatku všetkých dominikánskych svätých vstúpila do postulátu sestier dominikánok Mirka Jurašková. K jej slovám o tejto mimoriadnej udalosti, nie je potrebné nič dodávať:

„Počas tanca nezvykneme neustále prehodnocovať pozvanie. Takto by som popísala obdobie, ktoré prežívam.

Áno, všetko má svoj čas. Je čas zamýšľať sa, zvažovať, prehodnocovať sprava, zľava, zhora, zdola. Je čas pýtať sa. Je čas rozpoznávať pozvanie. Je čas počúvať. Je čas ticha. A taktiež je čas tancovať.

Začiatok postulátu pre mňa nebol sprevádzaný vnútornými reflektormi, skôr prirodzenou zmenou krokov. A radosťou. 🙂

A predsa to bol v istom zmysle obyčajný deň, okrem iného mi prihorela ryža.

Som veľmi rada, že som postulát mohla začať v deň všetkých dominikánskych svätých. Pripomína mi to, že môžeme byť kamaráti viac a viac. A  niektoré tance tancovať spolu. (Ešte ani raz sa mi nestalo, že by som Pána predčila v Jeho láske či pozornosti.)“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...