Keď je čas tancovať

Počas sviatku všetkých dominikánskych svätých vstúpila do postulátu sestier dominikánok Mirka Jurašková. K jej slovám o tejto mimoriadnej udalosti, nie je potrebné nič dodávať:

„Počas tanca nezvykneme neustále prehodnocovať pozvanie. Takto by som popísala obdobie, ktoré prežívam.

Áno, všetko má svoj čas. Je čas zamýšľať sa, zvažovať, prehodnocovať sprava, zľava, zhora, zdola. Je čas pýtať sa. Je čas rozpoznávať pozvanie. Je čas počúvať. Je čas ticha. A taktiež je čas tancovať.

Začiatok postulátu pre mňa nebol sprevádzaný vnútornými reflektormi, skôr prirodzenou zmenou krokov. A radosťou. 🙂

A predsa to bol v istom zmysle obyčajný deň, okrem iného mi prihorela ryža.

Som veľmi rada, že som postulát mohla začať v deň všetkých dominikánskych svätých. Pripomína mi to, že môžeme byť kamaráti viac a viac. A  niektoré tance tancovať spolu. (Ešte ani raz sa mi nestalo, že by som Pána predčila v Jeho láske či pozornosti.)“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes