Kázanie zo Žltého domu: Evanjelium plné otázok

19. mar. 2023 | Články, Zamyslenia

Z Božieho slova vieme, že Ježiš mnohých ľudí uzdravil. V evanjeliu dnešnej nedele sú uzdravenie slepého a okolnosti tohto uzdravenia opísané tak dopodrobna, že to zaberá jednu celú kapitolu z Jánovho evanjelia. Od začiatku až do konca vidieť v texte veľmi veľa otázok. Pýtajú sa učeníci, okolití ľudia, farizeji, dokonca aj slepý, ktorého Ježiš uzdravil. Vďaka týmto otázkam môžeme vidieť nielen Ježišovo pôsobenie, ale aj správanie ľudí, farizejov a uzdraveného.

Všetko to začalo jednou otázkou učeníkov: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“. Ježiš dáva odpoveď slovom, aj gestom. „Majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ a potiera ho blatom. Slepý, o ktorom rozprávajú, sa zrazu ocitne s blatom na očiach.  Nedal k tomu súhlas, no ani sa nebráni. A s týmto nepríjemným bremenom na očiach má kráčať k rybníku Siloe a umyť sa. Nevieme, ako dlho musel kráčať s blatom na očiach (ešte vo väčšej temnote).  Už nemal čo stratiť. Ktovie, aké boli jeho vnútorné pocity počas kráčania k rybníku Siloe. Po umytí padá z jeho očí nielen blato, ale mizne aj slepota.  Bol to veľký šok pre neho samého, aj pre okolie. A prichádzajú ďalšie otázky, ktorým nie je koniec… Nik sa ho však nepýta, ako sa cíti, veď sa mu v jednej chvíli zmenil život. Nik sa s ním neteší! Všetkých zaujímajú otázky typu – ako, kde, kedy? A prečo práve v sobotu! Ako majú ďaleko k jeho vnútru… No Ježiš, tak ako ho uzdravil, nenecháva ho samého. Znova ho vyhľadá, aby mu pomohol uveriť.

V každodennom živote stretávame ľudí v rôznych životných situáciách. Mnohí potrebujú, aby im niekto načúval, kráčal s nimi, rozumel im… Potrebujú, aby sa cez nás šírila radostná zvesť. Cez naše slová a gestá empatie sa môžu na iných a možno aj na nás samých „zjaviť Božie skutky“. Sme pozvaní vidieť a tešiť sa z malých, či veľkých vecí. Mať vnímavé srdce a ďakovať za chvíle, keď nám ľudia dovolia kráčať s nimi, pomôcť im niesť ťažkosti, kríže, aby sa ich temnota zmenila na svetlo.

Sr. Avila Kováliková OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...