Jedinečná udalosť v histórii dominikánok

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha v Košiciach, kde sa zišli sestry z rôznych slovenských miest a z Ukrajiny. Nedeľa bola pre 21 kapituláriek časom duchovnej obnovy, ktorú viedol brat Lukáš Žilák OP. Jeho príhovory boli silným impulzom dotknúť sa tajomstva Boha v mystike stretnutia s druhými. Zdôraznil, že predpokladom novej evanjelizácie podľa vzoru sv. Dominika je nechať sa inými „vyrušiť“ a dovoliť, aby sme odišli zo stretnutia s nimi obohatení a premenení. „Nemohli sme začať vhodnejšou témou ako mystikou“ poznamenala sr. Justína Kostúrová OP, generálna predstavená. Téma upevnila zhromaždenie vo vedomí, že evanjelizácia v dnešnej dobe nemôže byť účinná bez autentickej mystickej skúsenosti.

sestry dominikánky

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes