FRA ANGELICO

18. feb. 2021 | Články, Zamyslenia

 

Ukrytá pod klenbou a krídlami anjela.
Chránená plotom záhrady.
Strážkyňa Božieho tajomstva,
ktorú modrá farba prikrýva ako nebesia.Magdaléna plačúca v záhrade,
ktorej slzy vzal Záhradník,
aby nimi polieval kvety v záhrade.Dominik plačúci s Trpiacim,
ktorého kríž zviera tak silno,
že sa navždy spojí s každým, kto trpí.

 

 

 

Jednoduchý pôvab a svetlo vychádzajúce odnikiaľ,  kompozícia a prelínanie časov. I náhle zjavenie v čase. Starostlivá práca na detailoch ozdôb, ktoré postavy skrášľujú ako ovocie na strome, ktoré má čas oberačky. Jasné a žiarivéfarby. Božský dych, ktorý rozfúkal veci na nejasné škvrny. Jeho majstrovské zachytenie detailov sa vzápätí mení  na nepochopiteľné škvrny, ktorými „rezignoval“ nad tajomstvom, aby mu prenechal plnú moc.

Majstrovský maliar, ktorý do svojich malieb ukryl vo svojich záhradách záhady a v kompozíciách rébusy, ktoré odhaľujú svoj závoj i dnes.

Blažený si, Fra Angelico, ktorý si videl svetlo, ktorým Boh prikrýva svoje tajomstvo.

Ponúkam Vám dnes obraz NEVESTY, ktorá očakáva svojho ženícha. Je zahalená v TAJOMSTVE  svojej túžby a jemnučký závoj nežne prekrýva ústa, aby bol v nej priestor pre niečo väčšie než sú naše SLOVÁ. Jej veľké výrazné oči sú ako studienka, ktorá osvieži a oblaží deň.

VŠÍMAJ si svetlo, ktoré prikrylo dnešný  deň.

Sr. M. Blažeja & fr. Mannes

Peter Sedlák, grafika

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...