FRA ANGELICO

18. feb. 2021 | Články, Zamyslenia

 

Ukrytá pod klenbou a krídlami anjela.
Chránená plotom záhrady.
Strážkyňa Božieho tajomstva,
ktorú modrá farba prikrýva ako nebesia.Magdaléna plačúca v záhrade,
ktorej slzy vzal Záhradník,
aby nimi polieval kvety v záhrade.Dominik plačúci s Trpiacim,
ktorého kríž zviera tak silno,
že sa navždy spojí s každým, kto trpí.

 

 

 

Jednoduchý pôvab a svetlo vychádzajúce odnikiaľ,  kompozícia a prelínanie časov. I náhle zjavenie v čase. Starostlivá práca na detailoch ozdôb, ktoré postavy skrášľujú ako ovocie na strome, ktoré má čas oberačky. Jasné a žiarivéfarby. Božský dych, ktorý rozfúkal veci na nejasné škvrny. Jeho majstrovské zachytenie detailov sa vzápätí mení  na nepochopiteľné škvrny, ktorými „rezignoval“ nad tajomstvom, aby mu prenechal plnú moc.

Majstrovský maliar, ktorý do svojich malieb ukryl vo svojich záhradách záhady a v kompozíciách rébusy, ktoré odhaľujú svoj závoj i dnes.

Blažený si, Fra Angelico, ktorý si videl svetlo, ktorým Boh prikrýva svoje tajomstvo.

Ponúkam Vám dnes obraz NEVESTY, ktorá očakáva svojho ženícha. Je zahalená v TAJOMSTVE  svojej túžby a jemnučký závoj nežne prekrýva ústa, aby bol v nej priestor pre niečo väčšie než sú naše SLOVÁ. Jej veľké výrazné oči sú ako studienka, ktorá osvieži a oblaží deň.

VŠÍMAJ si svetlo, ktoré prikrylo dnešný  deň.

Sr. M. Blažeja & fr. Mannes

Peter Sedlák, grafika

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.