Dovolíme milosti, aby nás stretla?

5. apr. 2020 | Články, Zamyslenia

„Nerozumiem tajomstvu milosti – iba tomu, že sa s nami stretáva tam, kde sme, a nenechá nás tam, kde nás nájde.“ (Annie Lamott)

Predpokladám, že rovnako ako ja, keď sa každé ráno prebudíte, premýšľate koľko ďalších ľudí podľahlo pandémii koronavírusu; o koľko dlhšie budeme v karanténe; kedy sa budeme môcť vrátiť do nášho „bežného“ programu; kedy veda vynájde liek? Okolo nás je toľko neistoty a nešťastia. Prinajmenšom, je šokujúce a zdá sa, že to jednoducho nedokážeme všetko pochopiť. A predsa nás niečo takmer nebadané postrkuje, aby sme sa pozreli hlbšie; aby sme si boli vedomí nespočetných jednoduchých, ako aj mimoriadnych, skutkov láskavosti, ktoré tak ohromujúco svedčia o našej súdržnosti v ľudskej rodine; aby sme si uvedomovali dar stvorenia a prírody, keď na severnej pologuli pomaly vstupujeme do ďalšej jari; aby sme si viac uvedomovali našu potrebu jeden druhého a Boha. Toto obdobie nezvaného ticha a temnoty sa nám môže zdať ohlušujúce a neproduktívne. Avšak je to vždy v tichu…, v tme .., kedy sa veci rodia, rastú a dozrievajú.

Slová múdrosti na začiatku tohto listu pochádzajú od americkej autorky Annie Lamott. Sú pre mňa zdrojom inšpirácie, a preto by som sa chcela s vami o ne podeliť v nádeji, že by nám mohli pomôcť a viesť nás v tomto ťažkom období. Hovorí: „Nerozumiem tajomstvu milosti – iba tomu, že sa s nami stretáva tam, kde sme, a nenechá nás tam, kde nás nájde.“ Nikto z nás úplne nechápe, čo sa práve teraz deje. Hľadáme odpovede, a odvažujem sa povedať, že dokonca hľadáme akési znamenie Božej prítomnosti. Otázka pre nás je však veľmi jednoduchá: nakloníme sa k tomu, čo je, a dovolíme milosti, aby nás stretla?

Z listu Margaret Mayce, OP, ktorá je koordinátorka Medzinárodnej Konfederácia sestier dominikánok

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...