Dominikánski laici na Ukrajine zložili sľuby

10. okt. 2022 | Aktuality, Články

Krzysztof Poplawski OP, teológ, psychológ a psychoterapeut sa vo svojej knihe „Život sa mení, ale nekončí sa“zamýšľa nad tým, ako v kresťanskom živote zvládať silné traumy a bolesti.

Ľudia na Ukrajine sú dnes svedkami mnohých tragédií, ktoré nútia k úvahám o zmysle života. Aj v tomto vojnovom čase v ukrajinskom Mukačeve život sa síce mení, ale pokračuje ďalej. Veľkú túžbu žiť a pokračovať vo vzťahoch, vo výchove detí, v práci, vo viere, nádeji a láske, možno vnímať všade.

Mimoriadne si to uvedomili členovia dominikánskej rodiny, keď na slávnosť Kráľovnej posvätného ruženca boli svedkami prvých sľubov dvoch členov bratstva sv. Dominika, sestry Viktórie Veroniky a brata Arnolda Augustína. Obaja títo mladí ľudia majú túžbu po noviciáte pokračovať v stopách sv. Dominika a žiť jeho charizmu, napriek vojnovým časom. Slávnosť sľubov sa konala v dome sestier dominikánok, v kaplnke sv. Kataríny Sienskej. Za prítomnosti veľkého počtu miestnej dominikánskej rodiny svätú omšu celebroval o. Tomáš OP z Ľvova.

Vďaka Bohu, Ružencovej Panne Márii a sv. Dominikovi za novú nádej, že život kazateľov na Ukrajine aj v tomto náročnom čase pokračuje ďalej.

Z Mukačeva sestry Lýdia a Daniela, dominikánky

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...