Ďakovali za dar povolania a vernosti

„Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.“

Takto spieva žalmista v 116 žalme. Svoj spev vďaky zaspievalo vo svojich srdciach a počas liturgie si obnovilo svoje rehoľné sľuby päť sestier. Sr. M. Kornélia Zajacová a sr. M. Valéria Velesová si pripomenuli a s vďakou oslávili 70 rokov zasväteného života, počas ktorého vzali kalich spásy, nasledovali svojho Pána kamkoľvek šiel i v často neľahkých okolnostiach života. Na túto cestu s Pánom nastúpili pred 25 rokmi aj sestry – sr.M. Karmela Kriššová, sr. M. Barbora Nováková a sr. M. Jakuba Boššániová. Všetky jubilantky pri tejto príležitosti, v tak krásny svätodušný deň, zaspomínali na roky prežité v kongregácii a poďakovali za ne Bohu i svojim spolusestrám, ktoré ich akýmkoľvek spôsobom sprevádzali a podporovali. Ďakovnú jubilejnú svätú omšu celebroval fr. Chryzostom OP. Sestry jubilantky sa so svojou radosťou podelili so sestrami z košickej a petrovanskej komunity v kostole Krista Kráľa v Košiciach.

A na záver parafrázovaná myšlienka od známeho duchovného o. Jeronýma: To, čo sa v zasvätenom živote ráta je VERNOSŤ. Vernosť zotrvania i vernosť pravdivosti života. Nech nám, všetkým sestrám v tom svojim príhovorom pomáha sv. Dominik!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes