Ďakovali za dar povolania a vernosti

24. máj. 2021 | Aktuality, Články

„Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.“

Takto spieva žalmista v 116 žalme. Svoj spev vďaky zaspievalo vo svojich srdciach a počas liturgie si obnovilo svoje rehoľné sľuby päť sestier. Sr. M. Kornélia Zajacová a sr. M. Valéria Velesová si pripomenuli a s vďakou oslávili 70 rokov zasväteného života, počas ktorého vzali kalich spásy, nasledovali svojho Pána kamkoľvek šiel i v často neľahkých okolnostiach života. Na túto cestu s Pánom nastúpili pred 25 rokmi aj sestry – sr.M. Karmela Kriššová, sr. M. Barbora Nováková a sr. M. Jakuba Boššániová. Všetky jubilantky pri tejto príležitosti, v tak krásny svätodušný deň, zaspomínali na roky prežité v kongregácii a poďakovali za ne Bohu i svojim spolusestrám, ktoré ich akýmkoľvek spôsobom sprevádzali a podporovali. Ďakovnú jubilejnú svätú omšu celebroval fr. Chryzostom OP. Sestry jubilantky sa so svojou radosťou podelili so sestrami z košickej a petrovanskej komunity v kostole Krista Kráľa v Košiciach.

A na záver parafrázovaná myšlienka od známeho duchovného o. Jeronýma: To, čo sa v zasvätenom živote ráta je VERNOSŤ. Vernosť zotrvania i vernosť pravdivosti života. Nech nám, všetkým sestrám v tom svojim príhovorom pomáha sv. Dominik!

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...