Boh nás volá po mene aj cez nepokoj a silnú túžbu

Sestry dominikánky na začiatku októbra 2023 otvárajú už piaty ročník kurzu rozlišovania povolania pre dievčatá a mladé ženy vo veku od 18 do 30 rokov. Ich komunita v Dunajskej Lužnej sa aj nasledujúci rok stane miestom prijatia a láskavej doprevádzajúcej modlitby, aby účastníčky vedeli rozoznať jedinečný Ježišov hlas, ktorý ich volá, či už cez nepokoj alebo silnú túžbu, aby ho nasledovali bližším spôsobom. 

V otváracom ceremoniáli SDM v Lisabone zazneli tieto slová Sv. Otca Františka:  „Neboli sme pozvaní automaticky, boli sme pozvaní po mene. Pomyslime na to: Ježiš ma zavolal mojím menom. Sú to slová zapísané do srdca. A potom pomyslime na to, že sú zapísané dovnútra každého z nás, do našich sŕdc, a tvoria určitým spôsobom dôvod tvojho života a zmysel toho, kým sme. Bol si pozvaný po mene! Nikto z nás nie je kresťanom náhodou: všetci sme boli povolaní po mene.“

Ten istý pápež píše v liste pri príležitosti 60. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania: 

„Fantázia Boha, ktorý nás volá, je nekonečná. A jeho iniciatíva a bezplatný dar čakajú na našu odpoveď. (…) A niet šťastia a plnej sebarealizácie bez toho, aby sme druhým neponúkli nový život, ktorý sme našli.“ Kurz „Povolaným nablízku“ môže pomôcť všetkým prihláseným k tomu, aby sa naučili počuť Boha a jeho hlas v ich živote a rozhodli sa nasledovať Ježišovu bezpodmienečnú lásku, či už v manželskom alebo zasvätenom spôsobe života. Sestry im v priateľskom spoločenstve počas piatich víkendov vytvoria priestor pre možnosť tichého a nenásilného rozlišovania, odvážneho pomenovania pocitov a hľadania rozumových argumentov. 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes