Aký je Tvoj záujem Bože?

1. mar. 2022 | Aktuality, Články

Dnes, v čase nezmyselnej vojny, sú veľmi aktuálne slová pápeža Františka, ktoré napísal v encyklike Fratelli tutti: „Na pozadí určitých viditeľných foriem násilia sa neraz ukrýva iné, omnoho hlbšie násilie, totiž násilie tých, ktorí pohŕdajú druhým predovšetkým vtedy, keď jeho požiadavky nejakým spôsobom poškodzujú ich záujmy.“ (FT 218)

Dnes, počas popolcovej stredy, sa spája celý kresťanský svet v modlitbe a v pôste v jednom jedinom záujme, v tom Božom, a to je:  ukončenie vojny na Ukrajine, pretože Boh „nepohŕda Ukrajinou“.

Pri pohľade na fotky, ktoré poslali z Kamerunu našej sr. Lýdii do Mukačeva  ako vyjadrenie solidarity s ľudom trpiacim na Ukrajine,  vnímam, že svet je dnes úžasne prepojený a vie komunikovať svoju blízkosť a súcit. V jednej zo svojich kázni mukačevský biskup Mykola Lúčok povedal, že ak sa pozeráme na ukrižovanú Ukrajinu, najhorší možný postoj je nič neurobiť. Len sa pozerať. To je najhoršie.

Modlitba a pôst je spôsob ako môžeme niečo urobiť dnes. A Boh nám ukáže, čo môžeme urobiť zajtra.  Sr. Lýdia pozýva do kláštora deti, ktoré ešte v tomto meste na Zakarpatí zostali a v čase vojny nemôžu chodiť do školy. Hrá sa s nimi a modlí. Sú medzi nimi aj deti, ktorých rodiny utiekli z Kyjeva. Vojna im predsa celkom nemôže zobrať detstvo a nádej. Boh sa postaral, aby táto jediná slovenská dominikánka nezostala v mukačevskom kláštore sama, pretože prichýlila utekajúcich z Charkova. Je jedna z nás a preto sme tam s ňou. Naša prítomnosť na Ukrajine je jeden zo spôsobov ako môžeme povedať nie vojne a krátkozrakej stratégii rozsievania strachu z vonkajších ohrození.

Sr. Karola OP


Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...