Aký je Tvoj záujem Bože?

1. mar. 2022 | Aktuality, Články

Dnes, v čase nezmyselnej vojny, sú veľmi aktuálne slová pápeža Františka, ktoré napísal v encyklike Fratelli tutti: „Na pozadí určitých viditeľných foriem násilia sa neraz ukrýva iné, omnoho hlbšie násilie, totiž násilie tých, ktorí pohŕdajú druhým predovšetkým vtedy, keď jeho požiadavky nejakým spôsobom poškodzujú ich záujmy.“ (FT 218)

Dnes, počas popolcovej stredy, sa spája celý kresťanský svet v modlitbe a v pôste v jednom jedinom záujme, v tom Božom, a to je:  ukončenie vojny na Ukrajine, pretože Boh „nepohŕda Ukrajinou“.

Pri pohľade na fotky, ktoré poslali z Kamerunu našej sr. Lýdii do Mukačeva  ako vyjadrenie solidarity s ľudom trpiacim na Ukrajine,  vnímam, že svet je dnes úžasne prepojený a vie komunikovať svoju blízkosť a súcit. V jednej zo svojich kázni mukačevský biskup Mykola Lúčok povedal, že ak sa pozeráme na ukrižovanú Ukrajinu, najhorší možný postoj je nič neurobiť. Len sa pozerať. To je najhoršie.

Modlitba a pôst je spôsob ako môžeme niečo urobiť dnes. A Boh nám ukáže, čo môžeme urobiť zajtra.  Sr. Lýdia pozýva do kláštora deti, ktoré ešte v tomto meste na Zakarpatí zostali a v čase vojny nemôžu chodiť do školy. Hrá sa s nimi a modlí. Sú medzi nimi aj deti, ktorých rodiny utiekli z Kyjeva. Vojna im predsa celkom nemôže zobrať detstvo a nádej. Boh sa postaral, aby táto jediná slovenská dominikánka nezostala v mukačevskom kláštore sama, pretože prichýlila utekajúcich z Charkova. Je jedna z nás a preto sme tam s ňou. Naša prítomnosť na Ukrajine je jeden zo spôsobov ako môžeme povedať nie vojne a krátkozrakej stratégii rozsievania strachu z vonkajších ohrození.

Sr. Karola OP


Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.