Dominikánky ďakujú za pomoc

Udalosti posledných mesiacov sú spojené so strašným ničením životov a snov na Ukrajine, ale tiež s mimoriadnou vlnou solidarity s trpiacimi. K sestrám dominikánkam sa pridalo mnoho pomocných a štedrých rúk, ktoré zmiernili aspoň čiastočne bolesť tých, ktorí prišli o všetko. Sestry im preto chcú sprostredkovať krátky dokumentárny film o humanitárnej pomoci dovezenej na Zakarpatie a tiež ďakovný list sr. M. Karoly Draveckej OP generálnej predstavenej. Poďakovanie sr. M. Karoly Draveckej...

Tretie stretnutie Kristologického cyklu

Cez víkend 22. – 24. 4. sme sa už po tretíkrát stretli na Kristologickom cykle v trochu komornejšom zložení so sr. Justínou a fr. Lukášom. Hneď v piatok večer nás stihli zahrnúť otázkami: čo pre nás znamená vykúpenie? Čo pre nás znamená, že za nás Ježiš zomrel? Muselo sa to celé stať ako sa to stalo? Musela to byť taká krvavá obeta? Ako zakaždým sa nám, minimálne mne, začali v hlavách poriadne „pretáčať kolečká“ a začali sme nad týmito otázkami premýšľať, čo sme sa kedysi učili a ako to teda je. Rozšírenie našich obzorov o veľkonočnom tajomstve sa malo začať hneď na ďalší deň. V sobotu doobeda si nás do parády vzal Lukáš. Zamýšľali sme sa napríklad nad týmto úryvkom z Biblie: „Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2 Kor 5, 21). Ako si vysvetliť „toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom“? Ako mohol Ježiša urobiť hriechom? A práve vo zvolaní na kríži – „Bože môj Bože môj, prečo si ma opustil?“ – zisťujeme, že Ježiš zakúsil odlúčenie od Otca. Odlúčenie, ako následok hriechu, aj keď nebol hriešny. Napriek tomu, že sa cítil opustení nenarušilo to jeho vzťah z Otcom a vo svojej smrti nám zjavil aj Otca a Ducha Svätého. Trojicu, ktorá je tak zaodetá láskou navzájom medzi sebou, že sa dávajú sebe navzájom ako dar. A čo je najlepšie, do tejto Trojičnej dynamiky, do tohto komúnia, pozývajú aj nás. Sestra Justína poobede pokračovala a rozprávala nám o tom, ako je Ježiš na kríži nie našim náhradníkom, ale zástupcom a ako vďaka krížu spoznávame našu identitu. O tom ako sa sebaurčenie jedného stáva osudom druhého a slobodné konanie mnohých sa stáva osudom jednotlivca. Že my kresťania nemôžeme žiť pre seba, ale máme vstúpiť do spoločenstva s Kristom a nasledovať ho na ceste k sebadarovaniu sa s láskou. Hlavy sme si vyvetrali vonku, kde sme zistili, že Lentvora je od Pustého dvora vzdialená jeden ruženec. Večer sme si ešte pozreli film Boh pre súdom, kde Židia v koncentračnom tábore súdili Boha kvôli ich osudu. V nedeľu sme sa stihli ešte porozprávať o vzkriesení a pri tradičnom kázaní obohatiť sa navzájom našimi pohľadmi na víkend. Opäť raz bol pre mňa (a verím, že aj pre ostatných) tento víkend veľmi obohacujúcim, oči a srdce otvárajúcim. Teším sa na ďalšie stretnutie. Juliana...

Veľká noc ako oslava života

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Martiny Chalupovej OP a sr. M. Ľudmily Ďuroňovej OP, ktoré slávili svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Pri sv. omši, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP, sestry a prítomní hostia spolu s jubilantkami ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ich Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Toto je Telo a toto je Krv, ktorá končila výzvou: „Naše ústa nech vždy ohlasujú veľký zázrak, čo urobil Pán, že nás zapálil ohnivou láskou, že sa ponúka svetu i nám.“ Tieto slová výstižne odrážajú aj život oslávenkýň, ktoré sa tiež nechali zapáliť Kristovou ohnivou láskou v rozmanitej službe blížnym. Napriek svojmu pribúdajúcemu veku aj naďalej ochotne ponúkajú Bohu svoje modlitby a obety za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú. Dvojitú slávnosť – Kristovho zmŕtvychvstania a životného jubilea sestier urobila výnimočnou aj skutočnosť, že medzi prítomnými hosťami boli aj bratia a sestry z Ukrajiny, ktorí našli u sestier dočasný domov v čase aktuálneho vojnového konfliktu. Spolu so sestrami utvorili jednu veľkú duchovnú rodinu. Jubilantkám srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní ich...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach s nástupom od 1. augusta 2022. Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach

VK_CMŠ_KEKongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach s nástupom od 1. augusta 2022. Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes