Dominikánky ďakujú za pomoc

Dominikánky ďakujú za pomoc

Udalosti posledných mesiacov sú spojené so strašným ničením životov a snov na Ukrajine, ale tiež s mimoriadnou vlnou solidarity s trpiacimi. K sestrám dominikánkam sa pridalo mnoho pomocných a štedrých rúk, ktoré zmiernili aspoň čiastočne bolesť tých, ktorí prišli...
Tretie stretnutie Kristologického cyklu

Tretie stretnutie Kristologického cyklu

Cez víkend 22. – 24. 4. sme sa už po tretíkrát stretli na Kristologickom cykle v trochu komornejšom zložení so sr. Justínou a fr. Lukášom. Hneď v piatok večer nás stihli zahrnúť otázkami: čo pre nás znamená vykúpenie? Čo pre nás znamená, že za nás Ježiš zomrel? Muselo...
Veľká noc ako oslava života

Veľká noc ako oslava života

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Martiny Chalupovej OP a sr. M. Ľudmily Ďuroňovej OP, ktoré slávili svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Pri sv. omši, ktorú...