Tretie stretnutie Kristologického cyklu

25. apr. 2022 | ADOM, Aktuality, Články

Cez víkend 22. – 24. 4. sme sa už po tretíkrát stretli na Kristologickom cykle v trochu komornejšom zložení so sr. Justínou a fr. Lukášom. Hneď v piatok večer nás stihli zahrnúť otázkami: čo pre nás znamená vykúpenie? Čo pre nás znamená, že za nás Ježiš zomrel? Muselo sa to celé stať ako sa to stalo? Musela to byť taká krvavá obeta? Ako zakaždým sa nám, minimálne mne, začali v hlavách poriadne „pretáčať kolečká“ a začali sme nad týmito otázkami premýšľať, čo sme sa kedysi učili a ako to teda je. Rozšírenie našich obzorov o veľkonočnom tajomstve sa malo začať hneď na ďalší deň.

V sobotu doobeda si nás do parády vzal Lukáš. Zamýšľali sme sa napríklad nad týmto úryvkom z Biblie: „Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2 Kor 5, 21). Ako si vysvetliť „toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom“? Ako mohol Ježiša urobiť hriechom? A práve vo zvolaní na kríži – „Bože môj Bože môj, prečo si ma opustil?“ – zisťujeme, že Ježiš zakúsil odlúčenie od Otca. Odlúčenie, ako následok hriechu, aj keď nebol hriešny. Napriek tomu, že sa cítil opustení nenarušilo to jeho vzťah z Otcom a vo svojej smrti nám zjavil aj Otca a Ducha Svätého. Trojicu, ktorá je tak zaodetá láskou navzájom medzi sebou, že sa dávajú sebe navzájom ako dar. A čo je najlepšie, do tejto Trojičnej dynamiky, do tohto komúnia, pozývajú aj nás. Sestra Justína poobede pokračovala a rozprávala nám o tom, ako je Ježiš na kríži nie našim náhradníkom, ale zástupcom a ako vďaka krížu spoznávame našu identitu. O tom ako sa sebaurčenie jedného stáva osudom druhého a slobodné konanie mnohých sa stáva osudom jednotlivca. Že my kresťania nemôžeme žiť pre seba, ale máme vstúpiť do spoločenstva s Kristom a nasledovať ho na ceste k sebadarovaniu sa s láskou. Hlavy sme si vyvetrali vonku, kde sme zistili, že Lentvora je od Pustého dvora vzdialená jeden ruženec. Večer sme si ešte pozreli film Boh pre súdom, kde Židia v koncentračnom tábore súdili Boha kvôli ich osudu.

V nedeľu sme sa stihli ešte porozprávať o vzkriesení a pri tradičnom kázaní obohatiť sa navzájom našimi pohľadmi na víkend. Opäť raz bol pre mňa (a verím, že aj pre ostatných) tento víkend veľmi obohacujúcim, oči a srdce otvárajúcim. Teším sa na ďalšie stretnutie.

Juliana Gallusová

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...