Veľká noc ako oslava života

19. apr. 2022 | Aktuality, Články

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Martiny Chalupovej OP a sr. M. Ľudmily Ďuroňovej OP, ktoré slávili svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Pri sv. omši, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP, sestry a prítomní hostia spolu s jubilantkami ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ich Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Toto je Telo a toto je Krv, ktorá končila výzvou: „Naše ústa nech vždy ohlasujú veľký zázrak, čo urobil Pán, že nás zapálil ohnivou láskou, že sa ponúka svetu i nám.“ Tieto slová výstižne odrážajú aj život oslávenkýň, ktoré sa tiež nechali zapáliť Kristovou ohnivou láskou v rozmanitej službe blížnym. Napriek svojmu pribúdajúcemu veku aj naďalej ochotne ponúkajú Bohu svoje modlitby a obety za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú.

Dvojitú slávnosť – Kristovho zmŕtvychvstania a životného jubilea sestier urobila výnimočnou aj skutočnosť, že medzi prítomnými hosťami boli aj bratia a sestry z Ukrajiny, ktorí našli u sestier dočasný domov v čase aktuálneho vojnového konfliktu. Spolu so sestrami utvorili jednu veľkú duchovnú rodinu.

Jubilantkám srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní ich života!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...