Veľká noc ako oslava života

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Martiny Chalupovej OP a sr. M. Ľudmily Ďuroňovej OP, ktoré slávili svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Pri sv. omši, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP, sestry a prítomní hostia spolu s jubilantkami ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ich Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Toto je Telo a toto je Krv, ktorá končila výzvou: „Naše ústa nech vždy ohlasujú veľký zázrak, čo urobil Pán, že nás zapálil ohnivou láskou, že sa ponúka svetu i nám.“ Tieto slová výstižne odrážajú aj život oslávenkýň, ktoré sa tiež nechali zapáliť Kristovou ohnivou láskou v rozmanitej službe blížnym. Napriek svojmu pribúdajúcemu veku aj naďalej ochotne ponúkajú Bohu svoje modlitby a obety za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú.

Dvojitú slávnosť – Kristovho zmŕtvychvstania a životného jubilea sestier urobila výnimočnou aj skutočnosť, že medzi prítomnými hosťami boli aj bratia a sestry z Ukrajiny, ktorí našli u sestier dočasný domov v čase aktuálneho vojnového konfliktu. Spolu so sestrami utvorili jednu veľkú duchovnú rodinu.

Jubilantkám srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní ich života!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes