Veľká noc ako oslava života

19. apr. 2022 | Aktuality, Články

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Martiny Chalupovej OP a sr. M. Ľudmily Ďuroňovej OP, ktoré slávili svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Pri sv. omši, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP, sestry a prítomní hostia spolu s jubilantkami ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ich Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Toto je Telo a toto je Krv, ktorá končila výzvou: „Naše ústa nech vždy ohlasujú veľký zázrak, čo urobil Pán, že nás zapálil ohnivou láskou, že sa ponúka svetu i nám.“ Tieto slová výstižne odrážajú aj život oslávenkýň, ktoré sa tiež nechali zapáliť Kristovou ohnivou láskou v rozmanitej službe blížnym. Napriek svojmu pribúdajúcemu veku aj naďalej ochotne ponúkajú Bohu svoje modlitby a obety za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú.

Dvojitú slávnosť – Kristovho zmŕtvychvstania a životného jubilea sestier urobila výnimočnou aj skutočnosť, že medzi prítomnými hosťami boli aj bratia a sestry z Ukrajiny, ktorí našli u sestier dočasný domov v čase aktuálneho vojnového konfliktu. Spolu so sestrami utvorili jednu veľkú duchovnú rodinu.

Jubilantkám srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní ich života!

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...