Chcem kráčať stále s Tebou…

Chcem kráčať stále s Tebou…

Uplynulú nedeľu počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP svoju túžbu plnšie sa zasvätiť Bohu a celým životom nasledovať Ježiša Krista v Kongregácii sestier dominikánok...
Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku

Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku

Dominikánska rodina na celom svete slávi tento rok veľké jubilem – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Dominik založením Rehole kazateľov začal písať príbeh ohlasovania Vteleného Slova, ktorého súčasťou sa v priebehu stáročí stali mnohí rehoľní bratia,...
Byť spolu…

Byť spolu…

Tohoročný augustový prázdninový čas bol isto príjemným obohatením pre hostí zúčastnených na oslavách Jubilea rehole – 800 rokov od smrti sv. Dominika, resp. Dominikovho narodenia sa pre nebo (sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vo veku  50 rokov). Pri tejto...
Láska vedie k šťastiu

Láska vedie k šťastiu

Uplynulú nedeľu slávili sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej trojitú slávnosť. Liturgickú spomienku na zakladateľa rehole kazateľov – sv. Dominika, jeho narodenie pre nebo Dies natalis pred 800 rokmi a taktiež 25-ročné rehoľné jubileum dvoch spolusestier. Počas...
Za stolom so sv. Dominikom v Petrovanoch

Za stolom so sv. Dominikom v Petrovanoch

Slávnosti sv. Dominika v Petrovanoch predchádzala týždňová duchovná príprava. Vo farskom kostole celebroval sv. omšu každý deň iný pozvaný hosť a vyvrcholením bola sobotná vigília s následným agapé. Podobná duchovná príprava bola ponúknutá obyvateľom a zamestnancom...