Chcem kráčať stále s Tebou…

Uplynulú nedeľu počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP svoju túžbu plnšie sa zasvätiť Bohu a celým životom nasledovať Ježiša Krista v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Sestry spolu s ňou ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali jej milosti pre jej ďalšiu životnú cestu a poslanie, ktoré jej bude zverené v rehoľnej rodine. A ako prežívala túto výnimočnú chvíľu sr. M. Terézia? „Keď som začula slová piesne „Pritiahni ma Pane“, stretli sa s tým, čo som prežívala hlboko v srdci. Z mojich očí vytryskli slzy radosti a túžby naplno sa odovzdať Bohu, milovať ho nadovšetko a veľkodušne sa dávať v službe druhým. Zrazu akoby sa tá pieseň stala modlitbou a moja duša sa zjednotila s ňou v týchto slovách: Pritiahni ma, Pane, drž ma pevne. Veď ma tam, kde objíma ma Tvoja láska. Chcem kráčať stále s Tebou. Chcem v Tebe radosť mať a šťastná byť. Chcem Ťa vždy...

Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku

Dominikánska rodina na celom svete slávi tento rok veľké jubilem – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Dominik založením Rehole kazateľov začal písať príbeh ohlasovania Vteleného Slova, ktorého súčasťou sa v priebehu stáročí stali mnohí rehoľní bratia, mníšky, rehoľné sestry, laici, mladí, členovia ružencových spoločenstiev a mnohí iní. A to aj na Slovensku! Pri príležitosti jubilejného roka sme ako dominikánska rodina na Slovensku uvažovali, ako by sme mohli naplno prežiť tento čas milosti pri spomienke na svätého Dominika. Je pre nás veľkou radosťou oznámiť Vám, že od 5. septembra do 2. októbra 2021  bude vo vybraných slovenských mestách a obciach putovať relikvia sv. Dominika. Relikviu nám požičali mníšky rehole kazateľov z kláštora sv. Dominika a Sixta v Ríme, ktorý založil priamo sv. otec Dominik. Dôvodom prečo sme požiadali o zapožičanie relikvie v tomto čase je, že začiatkom septembra sa bratia stretávajú na celoprovinčnom stretnutí a na začiatku októbra  navštívi našu krajinu Magister rehole fr.  Gerard Francisco Timoner OP. Vrcholom týchto mimoriadnych dní bude celoslovenské stretnutie dominikánskej rodiny a svätá omša za účasti magistra rehole v našej národnej svätyni v Šaštíne. Pozývame Vás nielen si uctiť tohto Kazateľa milosti, Kazateľa Božej lásky, ale aj započúvať sa do bohatého odkazu, ktorý nám zanechal. Už viac ako 800 rokov spoločne píšeme príbeh ohlasovania Božieho priateľstva. Pozývame vás vstúpiť do tohto...

Byť spolu…

Tohoročný augustový prázdninový čas bol isto príjemným obohatením pre hostí zúčastnených na oslavách Jubilea rehole – 800 rokov od smrti sv. Dominika, resp. Dominikovho narodenia sa pre nebo (sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vo veku  50 rokov). Pri tejto príležitosti sme 8. augusta v kostole Krista Kráľa v Košiciach, na sviatok sv. Dominika, túto udalosť slávili SPOLU: pri modlitbe večerných chvál; počas prezentácie starobylého obrazu Mascarelly. Obrazu, na ktorom môžeme vidieť najstaršie zobrazenie sv. Dominika i jeho duchovný odkaz všetkým nám Byť spolu za jedným stolom. Spolu za jedným stolom Božieho Slova – a kázať; za jedným stolom v spoločenstve bratov – a zdieľať spoločenstvo;  spolu za jedným otvoreným stolom – a žiť nadčasovosť poslania rehol” pri spoločnom stole v areáli kláštora, na ktorom nechýbali sladké dobroty i priestor a čas na priateľské rozhovory. Povzbudení Dominikovou víziou boli sme spolu tu a teraz tak, ako to môžeme vidieť na spomínanom obraze...

Láska vedie k šťastiu

Uplynulú nedeľu slávili sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej trojitú slávnosť. Liturgickú spomienku na zakladateľa rehole kazateľov – sv. Dominika, jeho narodenie pre nebo Dies natalis pred 800 rokmi a taktiež 25-ročné rehoľné jubileum dvoch spolusestier. Počas eucharistickej slávnosti v kaplnke bl. Imeldy, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP, sestry jubilantky – sr. M. Avila Kováliková OP a sr. M. Jozefa Petríková OP ďakovali za udelené milosti a dobrodenia, ktorých sa im dostalo počas uplynulých rokov, a zároveň si obnovili svoje rehoľné zasvätenie. V mene prítomných sestier sa jubilantkám prihovorila aj sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, týmito slovami: „Tri významné udalosti, ktoré dnes slávime, sa mi prepojili vo vete: Láska vedie k šťastiu. Keď sa zamyslíme nad sv. Dominikom, on sa celý obetoval, zasvätil sa Bohu a jeho obeta bola Bohu príjemná, lebo bola z lásky. Jeho obeta horela v ohni Ducha Svätého, v ohni lásky k blížnemu a v ohni súžení. Bola prijatá Bohom a on je blažený muž. Je šťastný. Dosiahol to najväčšie šťastie, na ktorom máme podiel aj my ako celá rehoľa dominikánov. Vy ste pred 25 rokmi tiež darovali svoj život Bohu a verím, že aj dnes ste v láske prežili obnovu svojich sľubov. Keď budete v tejto láske rásť, dosiahnete také šťastie ako sv. Dominik –  dosiahnete blaženosť. A to vám prajeme, lebo jediná cesta k šťastiu je...

Za stolom so sv. Dominikom v Petrovanoch

Slávnosti sv. Dominika v Petrovanoch predchádzala týždňová duchovná príprava. Vo farskom kostole celebroval sv. omšu každý deň iný pozvaný hosť a vyvrcholením bola sobotná vigília s následným agapé. Podobná duchovná príprava bola ponúknutá obyvateľom a zamestnancom Domova sv. Dominika, ktorú s nadšením zabezpečil rodák z Petrovian, dp. J....

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes