Byť spolu…

Tohoročný augustový prázdninový čas bol isto príjemným obohatením pre hostí zúčastnených na oslavách Jubilea rehole – 800 rokov od smrti sv. Dominika, resp. Dominikovho narodenia sa pre nebo (sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vo veku  50 rokov).

Pri tejto príležitosti sme 8. augusta v kostole Krista Kráľa v Košiciach, na sviatok sv. Dominika, túto udalosť slávili SPOLU:

  • pri modlitbe večerných chvál;
  • počas prezentácie starobylého obrazu Mascarelly. Obrazu, na ktorom môžeme vidieť najstaršie zobrazenie sv. Dominika i jeho duchovný odkaz všetkým nám Byť spolu za jedným stolom. Spolu za jedným stolom Božieho Slova – a kázať; za jedným stolom v spoločenstve bratov – a zdieľať spoločenstvo;  spolu za jedným otvoreným stolom – a žiť nadčasovosť poslania rehol”
  • pri spoločnom stole v areáli kláštora, na ktorom nechýbali sladké dobroty i priestor a čas na priateľské rozhovory.

Povzbudení Dominikovou víziou boli sme spolu tu a teraz tak, ako to môžeme vidieť na spomínanom obraze Mascarelly.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes