Byť spolu…

18. aug. 2021 | Články

Tohoročný augustový prázdninový čas bol isto príjemným obohatením pre hostí zúčastnených na oslavách Jubilea rehole – 800 rokov od smrti sv. Dominika, resp. Dominikovho narodenia sa pre nebo (sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vo veku  50 rokov).

Pri tejto príležitosti sme 8. augusta v kostole Krista Kráľa v Košiciach, na sviatok sv. Dominika, túto udalosť slávili SPOLU:

  • pri modlitbe večerných chvál;
  • počas prezentácie starobylého obrazu Mascarelly. Obrazu, na ktorom môžeme vidieť najstaršie zobrazenie sv. Dominika i jeho duchovný odkaz všetkým nám Byť spolu za jedným stolom. Spolu za jedným stolom Božieho Slova – a kázať; za jedným stolom v spoločenstve bratov – a zdieľať spoločenstvo;  spolu za jedným otvoreným stolom – a žiť nadčasovosť poslania rehol“
  • pri spoločnom stole v areáli kláštora, na ktorom nechýbali sladké dobroty i priestor a čas na priateľské rozhovory.

Povzbudení Dominikovou víziou boli sme spolu tu a teraz tak, ako to môžeme vidieť na spomínanom obraze Mascarelly.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...