Láska vedie k šťastiu

14. aug. 2021 | Aktuality, Články

Uplynulú nedeľu slávili sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej trojitú slávnosť. Liturgickú spomienku na zakladateľa rehole kazateľov – sv. Dominika, jeho narodenie pre nebo Dies natalis pred 800 rokmi a taktiež 25-ročné rehoľné jubileum dvoch spolusestier. Počas eucharistickej slávnosti v kaplnke bl. Imeldy, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP, sestry jubilantky – sr. M. Avila Kováliková OP a sr. M. Jozefa Petríková OP ďakovali za udelené milosti a dobrodenia, ktorých sa im dostalo počas uplynulých rokov, a zároveň si obnovili svoje rehoľné zasvätenie.

V mene prítomných sestier sa jubilantkám prihovorila aj sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, týmito slovami: „Tri významné udalosti, ktoré dnes slávime, sa mi prepojili vo vete: Láska vedie k šťastiu. Keď sa zamyslíme nad sv. Dominikom, on sa celý obetoval, zasvätil sa Bohu a jeho obeta bola Bohu príjemná, lebo bola z lásky. Jeho obeta horela v ohni Ducha Svätého, v ohni lásky k blížnemu a v ohni súžení. Bola prijatá Bohom a on je blažený muž. Je šťastný. Dosiahol to najväčšie šťastie, na ktorom máme podiel aj my ako celá rehoľa dominikánov. Vy ste pred 25 rokmi tiež darovali svoj život Bohu a verím, že aj dnes ste v láske prežili obnovu svojich sľubov. Keď budete v tejto láske rásť, dosiahnete také šťastie ako sv. Dominik –  dosiahnete blaženosť. A to vám prajeme, lebo jediná cesta k šťastiu je láska.“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.