Láska vedie k šťastiu

14. aug. 2021 | Aktuality, Články

Uplynulú nedeľu slávili sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej trojitú slávnosť. Liturgickú spomienku na zakladateľa rehole kazateľov – sv. Dominika, jeho narodenie pre nebo Dies natalis pred 800 rokmi a taktiež 25-ročné rehoľné jubileum dvoch spolusestier. Počas eucharistickej slávnosti v kaplnke bl. Imeldy, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP, sestry jubilantky – sr. M. Avila Kováliková OP a sr. M. Jozefa Petríková OP ďakovali za udelené milosti a dobrodenia, ktorých sa im dostalo počas uplynulých rokov, a zároveň si obnovili svoje rehoľné zasvätenie.

V mene prítomných sestier sa jubilantkám prihovorila aj sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, týmito slovami: „Tri významné udalosti, ktoré dnes slávime, sa mi prepojili vo vete: Láska vedie k šťastiu. Keď sa zamyslíme nad sv. Dominikom, on sa celý obetoval, zasvätil sa Bohu a jeho obeta bola Bohu príjemná, lebo bola z lásky. Jeho obeta horela v ohni Ducha Svätého, v ohni lásky k blížnemu a v ohni súžení. Bola prijatá Bohom a on je blažený muž. Je šťastný. Dosiahol to najväčšie šťastie, na ktorom máme podiel aj my ako celá rehoľa dominikánov. Vy ste pred 25 rokmi tiež darovali svoj život Bohu a verím, že aj dnes ste v láske prežili obnovu svojich sľubov. Keď budete v tejto láske rásť, dosiahnete také šťastie ako sv. Dominik –  dosiahnete blaženosť. A to vám prajeme, lebo jediná cesta k šťastiu je láska.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...