Za stolom so sv. Dominikom v Petrovanoch

Slávnosti sv. Dominika v Petrovanoch predchádzala týždňová duchovná príprava. Vo farskom kostole celebroval sv. omšu každý deň iný pozvaný hosť a vyvrcholením bola sobotná vigília s následným agapé. Podobná duchovná príprava bola ponúknutá obyvateľom a zamestnancom Domova sv. Dominika, ktorú s nadšením zabezpečil rodák z Petrovian, dp. J. Repko.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes