Cirkevná základná škola v Dunajskej Lužnej?

Cirkevná základná škola v Dunajskej Lužnej?

Aktívni veriaci z farnosti Dunajská Lužná v spolupráci so správcom farnosti a s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy plánujú postaviť a zriadiť v Dunajskej Lužnej Cirkevnú základnú školu Madony Žitného ostrova. V obci už je zriadená Cirkevná materská škola...
Dominikánske komunity ako ikona Trojice?

Dominikánske komunity ako ikona Trojice?

Môže byť komunitný život ikonou trojjediného Boha? Ako chápať toto tajomstvo? Východiskom nasledujúcich úvah je bezprostredná tajomná väzba medzi tajomstvom trojjediného Boha a tajomstvom Cirkvi, o ktorom hovorí aj Jánovo evanjelium. „No neprosím len za nich,...
Ďakovali za dar povolania a vernosti

Ďakovali za dar povolania a vernosti

„Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.“ Takto spieva žalmista v 116 žalme. Svoj spev vďaky zaspievalo vo svojich srdciach a počas liturgie si obnovilo svoje...
Od prázdneho hrobu až po kraj sveta

Od prázdneho hrobu až po kraj sveta

Krátko pred skončením veľkonočného obdobia deti v Petrovanoch „okúsili“, aké je to byť svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Prostredníctvom modlitby Cesta Svetla sa naplno a s fantáziou vžili do postáv Ježišovho príbehu. V osobe anjelov, Márie Magdalény, apoštolov i...