„Radujte sa všetci v Pánovi“ (Flp 3,1)

„Radujte sa všetci v Pánovi“ (Flp 3,1)

Čo je to radosť? Radosť máme, ak po dlhšej dobe stretneme priateľa, tešíme sa, ak nájdeme vec, ktorú sme stratili, radosť prežívame, ak sa nám podarí urobiť niečo dobré, no najväčšou radosťou je stretnutie s Pánom v Eucharistii a vo Svätom písme. Sestry na Ukrajine...
FRA ANGELICO

FRA ANGELICO

  Ukrytá pod klenbou a krídlami anjela. Chránená plotom záhrady. Strážkyňa Božieho tajomstva, ktorú modrá farba prikrýva ako nebesia. Magdaléna plačúca v záhrade, ktorej slzy vzal Záhradník, aby nimi polieval kvety v záhrade. Dominik plačúci s Trpiacim, ktorého...
Pôst – čas milosti

Pôst – čas milosti

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom!“ (Joel 2, 12) Takto sa k nám Boh prihovára v liturgii na Popolcovú stredu, ktorá je vstupnou bránou do pôstneho obdobia. Každého z nás pozýva  k osobnému obráteniu, ktoré výstižne vyjadruje grécky pojem metanoia. Znamená zmenu...
Láska a priateľstvo

Láska a priateľstvo

Bl. Jordán Saský je známy ako ten, ktorý svojou láskou, svätosťou a radostnou povahou priťahoval mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v Reholi kazateľov. Vyžaroval z neho hlboký pokoj, súcit, obetavosť, vytrvalosť a neoblomná dôvera v Boha....