Láska a priateľstvo

12. feb. 2021 | Články, Zamyslenia

Bl. Jordán Saský je známy ako ten, ktorý svojou láskou, svätosťou a radostnou povahou priťahoval mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v Reholi kazateľov. Vyžaroval z neho hlboký pokoj, súcit, obetavosť, vytrvalosť a neoblomná dôvera v Boha.

Jordán ma začal fascinovať, keď som si prečítala jeho knihu Libellus a listy, ktoré písal bl. Diane d’Andalo. Carlos Aspiroz Costa OP nazval tieto listy perlou dominikánskej spirituality, ktorá dokazuje, že je možné, aby Božia láska premieňala ľudské srdcia vrelou bratskou láskou.

Priateľstvo a láska sú Božími darmi, ktoré nás otvárajú pre druhých a dávajú nám silu darovať samých seba. Aj Jordánove listy Diane hovoria o takomto druhu spojenia a sebadarovania. Láska medzi Jordánom a Dianou nie je majetnícka, ani výlučná. Je otvorená pre Krista a pre druhých. Spojila ich Ježišova láska, ktorá prežiarila ich srdcia a dala ich láske hĺbku, čistotu a stálosť. To možno badať v jednom z Jordánových posledných listov: „Milovaná, keďže ťa nemôžem vidieť na vlastné oči tak často, ako by si si priala a ja by som tiež chcel, aby som našiel útechu v tvojej prítomnosti, predsa je pre mňa malou potechou a utíši sa túžba môjho srdca, keď ťa môžem navštíviť svojimi listami… Na tom však, čo si navzájom napíšeme, záleží len málo, milovaná: v našich srdciach je vášeň našej lásky v Pánovi, ktorou so mnou hovoríš a ja s tebou…“

Jordán veril, že ich pozemská láska bola len predzvesťou tej nebeskej, ktorá sa naplní až vtedy, keď sa ocitnú vo večnej láske Boha, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého.

Možno nás prekvapuje intenzita Jordánovej lásky k Diane a jeho vášnivá túžba byť v jej prítomnosti. Timothy Radcliffe OP však poznamenáva, že priblíženie sa k tajomstvu lásky znamená aj to, že budeme milovať konkrétnych ľudí: niektorých ako priateľov, k niektorým budeme cítiť hlbokú náklonnosť a možno niektorých budeme milovať vášnivejšie. Aj Kristus mal priateľov a učeníkov, ktorí ním boli zvlášť milovaní. Spomeňme si napríklad na apoštolov Jána a Petra, Máriu Magdalénu, Lazára, Máriu a Martu.

Dianina láska poskytla Jordánovi nielen silu, radosť či útechu v starostiach, ale v jeho srdci rozdúchala ešte viac plameň lásky a dala nový rozmer jeho životu. Pomohla mu dozrieť a byť tým, kým sa mal stať podľa Božieho zámeru.

Ak chceme teda kázať o Bohu, ktorý je Láska a ktorý bol zranený kvôli nám, naučme sa kráčať v jeho láske a nebojme sa milovať a byť zraniteľnými.

Sr. M. Terézia OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...