Láska a priateľstvo

12. feb. 2021 | Články, Zamyslenia

Bl. Jordán Saský je známy ako ten, ktorý svojou láskou, svätosťou a radostnou povahou priťahoval mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v Reholi kazateľov. Vyžaroval z neho hlboký pokoj, súcit, obetavosť, vytrvalosť a neoblomná dôvera v Boha.

Jordán ma začal fascinovať, keď som si prečítala jeho knihu Libellus a listy, ktoré písal bl. Diane d’Andalo. Carlos Aspiroz Costa OP nazval tieto listy perlou dominikánskej spirituality, ktorá dokazuje, že je možné, aby Božia láska premieňala ľudské srdcia vrelou bratskou láskou.

Priateľstvo a láska sú Božími darmi, ktoré nás otvárajú pre druhých a dávajú nám silu darovať samých seba. Aj Jordánove listy Diane hovoria o takomto druhu spojenia a sebadarovania. Láska medzi Jordánom a Dianou nie je majetnícka, ani výlučná. Je otvorená pre Krista a pre druhých. Spojila ich Ježišova láska, ktorá prežiarila ich srdcia a dala ich láske hĺbku, čistotu a stálosť. To možno badať v jednom z Jordánových posledných listov: „Milovaná, keďže ťa nemôžem vidieť na vlastné oči tak často, ako by si si priala a ja by som tiež chcel, aby som našiel útechu v tvojej prítomnosti, predsa je pre mňa malou potechou a utíši sa túžba môjho srdca, keď ťa môžem navštíviť svojimi listami… Na tom však, čo si navzájom napíšeme, záleží len málo, milovaná: v našich srdciach je vášeň našej lásky v Pánovi, ktorou so mnou hovoríš a ja s tebou…“

Jordán veril, že ich pozemská láska bola len predzvesťou tej nebeskej, ktorá sa naplní až vtedy, keď sa ocitnú vo večnej láske Boha, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého.

Možno nás prekvapuje intenzita Jordánovej lásky k Diane a jeho vášnivá túžba byť v jej prítomnosti. Timothy Radcliffe OP však poznamenáva, že priblíženie sa k tajomstvu lásky znamená aj to, že budeme milovať konkrétnych ľudí: niektorých ako priateľov, k niektorým budeme cítiť hlbokú náklonnosť a možno niektorých budeme milovať vášnivejšie. Aj Kristus mal priateľov a učeníkov, ktorí ním boli zvlášť milovaní. Spomeňme si napríklad na apoštolov Jána a Petra, Máriu Magdalénu, Lazára, Máriu a Martu.

Dianina láska poskytla Jordánovi nielen silu, radosť či útechu v starostiach, ale v jeho srdci rozdúchala ešte viac plameň lásky a dala nový rozmer jeho životu. Pomohla mu dozrieť a byť tým, kým sa mal stať podľa Božieho zámeru.

Ak chceme teda kázať o Bohu, ktorý je Láska a ktorý bol zranený kvôli nám, naučme sa kráčať v jeho láske a nebojme sa milovať a byť zraniteľnými.

Sr. M. Terézia OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...