„Radujte sa všetci v Pánovi“ (Flp 3,1)

25. feb. 2021 | Aktuality, Články

Čo je to radosť? Radosť máme, ak po dlhšej dobe stretneme priateľa, tešíme sa, ak nájdeme vec, ktorú sme stratili, radosť prežívame, ak sa nám podarí urobiť niečo dobré, no najväčšou radosťou je stretnutie s Pánom v Eucharistii a vo Svätom písme.

Sestry na Ukrajine prežívali radosť v čase fašiangov, keď spolu s deťmi a ich rodinami zorganizovali karneval pre deti v materskej škole a tiež vo farnosti vo Fridišove. V materskej škole sa deti tešili zo súťaží a zo „sladkého stola“. Na farskom karnevale radostnú atmosféru doplnila tombola, tanec i agapé.

Všetci plní radosti ďakovali Bohu za spoločne strávený čas, vzájomnú komunikáciu a príjemnú atmosféru, ktorá im pomohla vstúpiť do ticha pôstneho obdobia, aby mohli prežívať radosť v Pánovej blízkosti…

Sr. Mária OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...