Nové vedenie

Nové vedenie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Novou generálnou predstavenou sa stala sr. Rajmunda Páleníková a za členky generálnej rady boli zvolené sr. Júlia Iskrová, sr. Karola...
Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom OP, ktorý im predstavil sedem dôležitých princípov novej...
Udalosti prvých dní kapituly

Udalosti prvých dní kapituly

Analýza aktuálnej situácie kongregácie je témou týchto dní počas XII. generálnej kapituly sestier dominikánok, ktorú moderuje sr. Júlia Milčová CJ. Na sviatok Panny Márie Karmelskej sme sa skontaktovali s našou sestrou Karmelou pôsobiacou v Kamerune. Bol to dojímavý...
Jedinečná udalosť v histórii dominikánok

Jedinečná udalosť v histórii dominikánok

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha v Košiciach, kde sa zišli sestry z rôznych slovenských miest a...
Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014 v Košiciach. Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania...