Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

23. júl. 2014 | Články

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom OP, ktorý im predstavil sedem dôležitých princípov novej evanjelizácie podľa Roberta Barrona. Tento americký teológ a filozof poukazuje na dôležitosť krásy, nebezpečnosť zjednodušovania kresťanského posolstva, nevyhnutnosť apoštolského zanietenia a iné zásady novej evanjelizácie. „Dôvodom existencie Cirkvi je priniesť Svetlo národom. A to spôsobom otvorenia dverí v Cirkvi. Nie preto, aby sme do nej vpustili svet, ale aby Cirkev vyšla do sveta a aby ho kristifikovala“ pripomenul účastníčkam kapituly br. Česlav to, čo už od Druhého Vatikánskeho koncilu napĺňa mnohých misionárskym nadšením.
Výnimočným momentom posledných dní bolo, keď sa sestry delegátky spoločne s domácou komunitou sestier poďakovali sr. Justíne Kostúrovej OP, generálnej predstavenej a členkám generálnej rady za šesť rokov služby vo vedení Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. V sesterskej blízkosti im prejavili vďačnosť za čas spoločného putovania, pričom sa mnohé neubránili slzám.
V najbližších dňoch účastníčky XII. generálnej kapituly čakajú chvíle osobného i spoločného rozlišovania, koho si Boh vyvolil do služby vedenia kongregácie pre nasledujúce obdobie. Vo štvrtok 24. júla sestry pristúpia k voľbe generálnej predstavenej a v piatok 25. júla zvolia nové členky generálnej rady.

Prosíme Vás o modlitbu v tomto pre nás mimoriadnom čase.

sestry dominikánky

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...