Nové vedenie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Novou generálnou predstavenou sa stala sr. Rajmunda Páleníková a za členky generálnej rady boli zvolené sr. Júlia Iskrová, sr. Karola Dravecká, sr. Avila Kováliková a sr. Gabriela Bieliková. Generálna predstavená so svojou radou budú viesť kongregáciu najbližších šesť rokov.
„Buďme putujúcim spoločenstvom, ktoré kráča s ľuďmi, nebojí sa zašpiniť a nechať sa doráňať tým, že vychádza do ulíc“ boli slová, ktoré odzneli v gratulácii pre sr. Rajmundu.

sestry dominikánky

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes