Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

11. júl. 2014 | Články

kapitulaKongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014 v Košiciach.
Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne prekročiť hranice vlastných možností a oprieť sa nie o svoje sily, ale o toho, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“
Rozhodujúca je pre sestry túžba nasledovať sv. Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Živia v sebe túžbu urobiť Krista– Pravdu kritériom pre posúdenie nových výziev. Túžia prijať Boha, ktorý sa stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým.
Spoločenstvo dominikánok sa obracia na všetkých bratov a sestry vo svätom otcovi Dominikovi, aby ich v tomto čase sprevádzali a modlili sa za nich. Ide o viac ako o naše vlastné záujmy, ide o službu „svätému kázaniu“.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...