Udalosti prvých dní kapituly

Analýza aktuálnej situácie kongregácie je témou týchto dní počas XII. generálnej kapituly sestier dominikánok, ktorú moderuje sr. Júlia Milčová CJ.
Na sviatok Panny Márie Karmelskej sme sa skontaktovali s našou sestrou Karmelou pôsobiacou v Kamerune. Bol to dojímavý a silný moment dňa, pri ktorom sme zažili vzájomnú blízkosť a sesterskosť. „Myslím, že naša prítomnosť na misiách mimo Európy môže byť pre nás veľkým obohatením, pretože je to úplne nová skúsenosť s inými zvykmi, tradíciami a pohľadom na život“ zhodnotila sr. Karmela po deviatich mesiacoch svojho pôsobenia na misiách.
V nasledujúcom programe sa budeme zaoberať novou evanjelizáciou vo svetle dominikánskej spirituality.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes