Trojitá oslava

Počas pôstneho obdobia mali dominikánky v Dunajskej Lužnej príležitosť k trojitému sláveniu životných jubileí. Poďakovali za 90 rokov života sr. M. Angeliky, 70 rokov života sr. M. Štefánie a 60 rokov života sr. M. Diany. Dobrý Boh dal sestrám život a pozýva ich, aby denne pracovali v Božej vinici. Spolusestry ďakovali Bohu nielen za dar ich života, ale aj za každú službu, ktorú s lásku a verne vykonávali pre dobro spoločenstva a za spásu duší. Do ďalších rokov im priali hojné Božie požehnanie, aby ich život bol naplnený radosťou, pokojom, silou a nádejou.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes