Spomíname na p. Akvinasa…

V piatok, 29. marca 2019, hodinu pred polnocou zomrel najstarší žijúci rehoľník na Slovensku. 104-ročný otec Dominikánskej rodiny na Slovensku, Juraj Akvinas Gabura. Ako informoval fráter Dominik Letz, ešte tento týždeň vo štvrtok zo svojho lôžka koncelebroval sv. omšu, sťaby jeho posledná večera. Už v nasledujúcu noc, v piatok , odovzdal otec Akvinas svoju dušu Otcovi. Do poslednej chvíle dokázal slúžiť sv. omšu v koncelebrácií, a do Eucharistie vkladal všetko. Svoj život žil aj v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Jeho životopisný medailón pripravila redaktorka a laická dominikánka Jana Horniaková.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes