Spolu sme jedna modlitba

Týždeň modlitieb za dominikánske povolania

(11.11 – 17.11. 2019)

Milá Dominikánska rodina,

starostlivosť o povolania začína podľa evanjelia v modlitbe, ako to robil Ježiš (porov. Lk 6,12 ). Ak mladí objavujú svoje povolanie hľadaním Boha, modlitba je tým privilegovaným miestom, kde sme „už“ s nimi v  ich hľadaní povolania.

Týždňom modlitieb za dominikánske povolania, ktorý začína v pondelok po sviatku všetkých dominikánskych svätých, napĺňame nielen Ježišovu žiadosť, aby sme o nich prosili (Mt 9, 38), ale počas týchto dní sa môžeme spojiť ako rodina kazateľov a každej vetve Dominikánskej rodiny dopriať nové povolania. Povolanie každej vetvy, v našej  dominikánskej rozmanitosti, zasvätených i laikov, je „naším“ povolaním, a s týmto vedomím Vás prosíme o modlitby. Ak hovoríme iným o dominikánskom povolaní, chceme o ňom hovoriť tak, aby sme mysleli na všetkých.

Nech je svätá Panna, Matka Slova a sídlo Múdrosti, prítomná na našich modlitbách (porov. Sk 1,14), ako bola s nami v našich počiatkoch.

Za celú dominikánsku rodinu br. Mannes Marušák OP

Dokument v pdf formáte nájdete tu

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes