Deň radosti

Máme veľkú radosť a ďakujeme Bohu, že nám požehnal krásnu akciu pre 50 deti z farnosti Šarišské Michaľany: Farský deň radosti. V sobotu 7.6.2014 najprv sme boli účastní na sv. omši, pri ktorej 4 deti z detského domu prijali prvý krát Pána Ježiša, jedna z nich prijala aj krst a birmovku. Potom sme išli na faru na chutný guláš, ktorý ukuchtil p. farár, nasledovalo podelenie detí do skupín, katechézu o Panne Márii s rôznymi aktivitami si pripravila sr. Simeona. Ďalšia časť programu bola na ihrisku pri detskom dome, kde prebiehali rôzne športové disciplíny. Nakoniec si deti ešte zatancovali priamo v prírode, vyhodnotili sme snahu a usilovnosť skupín a každého odmenili keksíkom.

Sr. Simeona

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes