Ako vyrozprávať príbeh

Ako vyrozprávať príbeh, ktorý trvá 800 rokov, v priebehu 30 minút? Nám sa to podarilo na návšteve v Šarišských Bohdanovciach. Ako? Celý príbeh sme vložili do jedného roka a rozložili ho na štyri ročné obdobia. Ale začnem od začiatku.

V decembri, na začiatku Roka zasväteného života, nás navštívil pán farár z Bohdanoviec Pavol Štefúrik a pozval nás na návštevu do ich farnosti. Oni si totiž počas „Roka rehoľníkov“ pozývajú do svojej farnosti každý mesiac zástupcov rôznych reholí, aby ich spoznali a hlavne, aby poznali ich charizmu a poslanie.Vo februári sme do Bohdanoviec zavítali my, dominikánky, konkrétne sr. Patrícia, sr. Daniela a sr. Blažeja. To nedeľné popoludnie, ktoré bolo pred nami, ozdobené nádherným slnečným počasím, keď by ste  si zvolili radšej prechádzku do prírody, sa viacerí obyvatelia Bohdanoviec rozhodli stráviť s nami v kostole sv. Joachima a Anny.

Spoločné stretnutie sme vlastne začali už ráno v našej komunite, keď sme sa modlili za duchovného otca a za všetkých obyvateľov farnosti. Popoludní sme sa najskôr pomodlili posv. ruženec a pokračovali prezentáciou o sv. Dominikovi, ktorý ako rozsievač na jar zasial semienko kázania pravdy Evanjelia a súcitu k dušiam, a potom ho cez založenie Rehole kazateľov cez leto pestoval. Jeseň, keď nastáva zber úrody, plodom Dominikovej charizmy je aj naša kongregácia, ktorá svoje poslanie kázať realizuje na miestach, kde sestry pôsobia, zamerané na ten posledný cieľ, ktorým je Boh a spoločenstvo s Ním v nebi, kde je všetko čisté a biele ako zima a sneh, pod ktorým úrodná zem oddychuje. Tak asi žijú naši dominikánski svätci a bratia a sestry, ktorí nás predišli do večnosti.

Radostná a vzájomne obohacujúca atmosféra v kostole spôsobila, že sme sa nemohli dlho rozísť. Šikovné ženy pripravili chutné agapé, muži nalievali teplý čaj a my sme boli ako jedna veľká rodina.

Ešte doma, keď sme o našej skúsenosti z Bohdanoviec rozprávali sestrám, sme boli plné dojmov z krásnych ľudí, ich príbehov, o ktoré sa s nami podelili a cítili sme, že hoci sme dávali, oveľa viac sme dostali. A za to nech je zvelebený Pán!

sr. Daniela

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes