Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

24. január 2015 Drahé sestry dominikánky a bratia dominikáni, chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť za to, že ste k nám poslali delegáciu sestier v zastúpení  sr. Marcelline Koch, sr.  Dusty Faman a sr. Arlene Flaherty. A tiež ďakujeme bratovi Timothymu a Brienovi za to, že nás prišli navštíviť. Sme veľmi vďační za to, že sa vrátili do svojej krajiny bezpečne a zdraví. Sme vďační, že navštívili nás a všetkých vysídlených ľudí z Iraku. Uvedomili sme si, že riskovali svoj život keď prišli, aby boli s nami v týchto nebezpečných podmienkach – veľká vďaka za to. Ich návšteva bola požehnaním a časom naplneným milosťou a to nielen pre nás, ale aj pre ostatných vysťahovalcov v Erbil a Duhok, ktorí privítali našich hostí s úsmevom aj napriek bolesti a veľkoryso ponúkli našim návštevníkom jedlo. Boli sme hlboko dotknutí relikviami, ktoré nám priniesli z diaľky. Veľmi sme ich ocenili a sme nimi požehnaní. Je to dedičstvo jednej rodiny. Relikvie znamenajú pre nás veľa, zvlášť preto, že sme museli zanechať relikvie našich dominikánskych svätých na miestach, z ktorých sme utiekli. Ich návšteva nás uistila, že sme vo vašich srdciach a že sme jedna rodina. Sestry a bratia nám veľakrát pripomenuli, že sme jedna rodina a že si nás pripomínajú vo svete prostredníctvom odznaku, na ktorom je napísané „Mám rodinu v Iraku“. Ďakujeme nášmu Pánovi za všetky sestry a bratov, ktoré máme po celom svete. Vaše modlitby a podpora (duchovná aj finančná) nás drží, aby sme mohli pokračovať vo svojom poslaní. Vedzte, že sa modlíme za vás. Sr. Maria Hanna a sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej v Iraku...

Miništrantský sľub v Košiciach

Počas sviatku Svätej rodiny  sme v našom Kostole Krista Kráľa v Košiciach prežívali slávnosť, ktorá potešila celé spoločenstvo ľudí, stretávajúcich sa pri sláveniach nedeľných sv. omší. Veríme, že modlitby farníkov napomohli tiež  k tomu, že naši šiesti miništranti Tadík, Šebko, Patrik, Michal, Oliver a Ľubko skladali svoje miništrantské sľuby. Niektorí chlapci slúžili pri oltári už dlhšie, iní však zareagovali na výzvu, ktorá odznela v našom kostole minulý rok. Možno aj napriek rôznym prekážkam chlapci vo svojom rozhodnutí vytrvali a nezišli z cesty, na ktorú už vykročili. Celý čas ich počas sv. omší a niekoľkých stretnutí formoval otec Vladimír Šosták a hlavný miništrant Robo Ristvey. Chlapci počas svojich sľubov ďakovali Pánovi, že ich povolal do tejto služby pri oltári. Sľubovali, že s Jeho pomocou budú vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach. Taktiež nechýbal ani sľub, že ich správanie v kostole, doma či v škole bude vždy príkladné. Bez svojich rodičov, ich výchovy a podpory, by však ani jeden z nich nezatúžil po tejto službe. Práve preto oni svojich synov obliekli do miništrantského rúcha, aby zvyšok sv. omše mohli už spolu s duchovným otcom sláviť pri oltári. Celé naše farské spoločenstvo im je už teraz vďačné za ich obetavosť a neúnavnosť. Veríme, že na svoj sľub nezabudnú, budú sa usilovať žiť podľa Božieho príkladu a ich život teraz i neskôr bude pre nás svedectvom. Veronika Kaduková,...

Ďakovali za dar života sr. Cecílie OP

Tretí januárový víkend sa niesol v duchu osláv životných jubileí v dominikánskej rodine na Slovensku. Vo Zvolene ďakoval najstarší fr. M. Akvinas Juraj Gabura OP za 100 rokov života a v Dunajskej Lužnej najstaršia sr. M. Cecília Paulína Ferančíková OP za 90 rokov. Sestry a príbuzní z Oravy ďakovali spolu so sr. Cecíliou za milosti, ktorými Nebeský Otec požehnával všetky dni oslávenkyne. Ďakovnú svätú omšu celebroval fr. Bohuslav Jančiar OP, ktorý v slávnostnom príhovore spomenul obliečku sr. Cecílie a citoval článok z časopisu Svätý ruženec z roku 1946/7: „Aké milé a dojímavé bolo pozorovať žiariaci pokoj, iskriacu tichú radosť a svätú neodčkavú túžbu týchto jarou kypiacich Sloveniek! Konečne prvé lúče dňa odomkli tajnú pokladnicu milostí, ktoré pripravil Pán pre tých, čo mu dobrovoľne obetujú celú svoju...

Historická udalosť v Mukačeve

V sobotu 17. januára 2015 v Mukačevskom katedrálnom chráme sme boli svedkami historickej udalosti, keď otec biskup Antal Majnek vysvätil do stavu diakonátu troch seminaristov, ktorí študovali teológiu už na Ukrajine: Eugen Fizer zo Svaljavy, Ruslan Strižak z Vinohradova a Juraj Hal z Perečína. Počas kázne otec biskup sa prihovoril trom diakonom týmito slovami: „Ak dobrovoľne vstupujete do stavu diakonátu, máte byť takými mužmi, akých si vybrali apoštoli na túto službu lásky – mužmi plnými viery, Ducha Svätého a múdrosti“. Svojimi modlitbami budeme aj my ich podporovať, „aby sa nechali viesť vierou, ktorá sa skrze lásku stáva činnou v službe“ /Gal 5,6/ „Lebo kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“  /Benedikt...

Priali si lásku a pokoj

Keď na Slovensku vianočné obdobie vrcholí a pomaly sa chýli ku koncu, na Ukrajine začíname Vianoce ešte len sláviť. Tohtoročné Vianoce a zima v Mukačeve a Fridišove mali svoje čaro. Boli presiaknuté pokojom Božieho dieťata, ktoré prišlo na svet, aj keď nevyhlásený stav vojny a správy z nepokojov na východe Ukrajiny nás len predsa vyrušili z našej vianočnej atmosféry a mnohých aktivit, ktoré sme si naplánovali. Bolo to koledovanie v nemocniciach v Mukačeve aj vo farnosti – Fridišovo, vianočné scénky aj posviacka domov. Keďže zima nebola skúpa na sneh, využili sme túto príležitosť a išli sa sánkovať  do Siňaku.  Otec Peter Žarkovski – správca farnosti objednal autobus z Fridišova a aj keď bol malý, pomestili sme sa všetci aj so sánkami. Niektorí to vyskúšali aj na lyžiach. Sánkovačku sme ukončili návštevou farského kostola, kde sme sa modlili za mier a pokoj na Ukrajine. Vianočný čas na Ukrajine začína oficiálne neskôr ako u nás na Slovensku. Dni, kedy slávime Vianoce my na Slovensku, sú na Ukrajine obyčajnými  pracovnými dňami. Deti idú do školy a prípravy na Vianoce vo väčšine rodín ešte len začínajú. Keďže väčšina veriacich na Ukrajine sa hlási ku gréckokatolíkom a k pravoslávnemu vierovyznaniu aj Vianoce tu slávime podľa Juliánskeho kalendára: Narodenia Pána 7. januára a nový rok 14. januára. Tohtoročné vianočné sviatky sme ukončili 19. januára na slávnosť Krstu Pána, kedy sme zavŕšili aj naše vianočné aktivity koledovaním v internáte pre duševne choré deti v Mukačeve. Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas a prosíme aj Vás o modlitby, aby Boh požehnával túto krajinu a ľudia mohli žiť v pokoji a láske. Sr. M. Sávia...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes