Miništrantský sľub v Košiciach

24. jan. 2015 | Články

Počas sviatku Svätej rodiny  sme v našom Kostole Krista Kráľa v Košiciach prežívali slávnosť, ktorá potešila celé spoločenstvo ľudí, stretávajúcich sa pri sláveniach nedeľných sv. omší. Veríme, že modlitby farníkov napomohli tiež  k tomu, že naši šiesti miništranti Tadík, Šebko, Patrik, Michal, Oliver a Ľubko skladali svoje miništrantské sľuby.

Niektorí chlapci slúžili pri oltári už dlhšie, iní však zareagovali na výzvu, ktorá odznela v našom kostole minulý rok. Možno aj napriek rôznym prekážkam chlapci vo svojom rozhodnutí vytrvali a nezišli z cesty, na ktorú už vykročili. Celý čas ich počas sv. omší a niekoľkých stretnutí formoval otec Vladimír Šosták a hlavný miništrant Robo Ristvey. Chlapci počas svojich sľubov ďakovali Pánovi, že ich povolal do tejto služby pri oltári. Sľubovali, že s Jeho pomocou budú vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach. Taktiež nechýbal ani sľub, že ich správanie v kostole, doma či v škole bude vždy príkladné. Bez svojich rodičov, ich výchovy a podpory, by však ani jeden z nich nezatúžil po tejto službe. Práve preto oni svojich synov obliekli do miništrantského rúcha, aby zvyšok sv. omše mohli už spolu s duchovným otcom sláviť pri oltári.

Celé naše farské spoločenstvo im je už teraz vďačné za ich obetavosť a neúnavnosť. Veríme, že na svoj sľub nezabudnú, budú sa usilovať žiť podľa Božieho príkladu a ich život teraz i neskôr bude pre nás svedectvom.

Veronika Kaduková, farníčka

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.