Historická udalosť v Mukačeve

V sobotu 17. januára 2015 v Mukačevskom katedrálnom chráme sme boli svedkami historickej udalosti, keď otec biskup Antal Majnek vysvätil do stavu diakonátu troch seminaristov, ktorí študovali teológiu už na Ukrajine: Eugen Fizer zo Svaljavy, Ruslan Strižak z Vinohradova a Juraj Hal z Perečína.
Počas kázne otec biskup sa prihovoril trom diakonom týmito slovami: „Ak dobrovoľne vstupujete do stavu diakonátu, máte byť takými mužmi, akých si vybrali apoštoli na túto službu lásky – mužmi plnými viery, Ducha Svätého a múdrosti“.
Svojimi modlitbami budeme aj my ich podporovať, „aby sa nechali viesť vierou, ktorá sa skrze lásku stáva činnou v službe“ /Gal 5,6/ „Lebo kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“  /Benedikt XVI./

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes