Historická udalosť v Mukačeve

22. jan. 2015 | Články

V sobotu 17. januára 2015 v Mukačevskom katedrálnom chráme sme boli svedkami historickej udalosti, keď otec biskup Antal Majnek vysvätil do stavu diakonátu troch seminaristov, ktorí študovali teológiu už na Ukrajine: Eugen Fizer zo Svaljavy, Ruslan Strižak z Vinohradova a Juraj Hal z Perečína.
Počas kázne otec biskup sa prihovoril trom diakonom týmito slovami: „Ak dobrovoľne vstupujete do stavu diakonátu, máte byť takými mužmi, akých si vybrali apoštoli na túto službu lásky – mužmi plnými viery, Ducha Svätého a múdrosti“.
Svojimi modlitbami budeme aj my ich podporovať, „aby sa nechali viesť vierou, ktorá sa skrze lásku stáva činnou v službe“ /Gal 5,6/ „Lebo kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“  /Benedikt XVI./

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...