Ďakovali za dar života sr. Cecílie OP

Tretí januárový víkend sa niesol v duchu osláv životných jubileí v dominikánskej rodine na Slovensku. Vo Zvolene ďakoval najstarší fr. M. Akvinas Juraj Gabura OP za 100 rokov života a v Dunajskej Lužnej najstaršia sr. M. Cecília Paulína Ferančíková OP za 90 rokov.
Sestry a príbuzní z Oravy ďakovali spolu so sr. Cecíliou za milosti, ktorými Nebeský Otec požehnával všetky dni oslávenkyne.
Ďakovnú svätú omšu celebroval fr. Bohuslav Jančiar OP, ktorý v slávnostnom príhovore spomenul obliečku sr. Cecílie a citoval článok z časopisu Svätý ruženec z roku 1946/7: „Aké milé a dojímavé bolo pozorovať žiariaci pokoj, iskriacu tichú radosť a svätú neodčkavú túžbu týchto jarou kypiacich Sloveniek! Konečne prvé lúče dňa odomkli tajnú pokladnicu milostí, ktoré pripravil Pán pre tých, čo mu dobrovoľne obetujú celú svoju slobodu.”

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes