Ďakovali za dar života sr. Cecílie OP

22. jan. 2015 | Články

Tretí januárový víkend sa niesol v duchu osláv životných jubileí v dominikánskej rodine na Slovensku. Vo Zvolene ďakoval najstarší fr. M. Akvinas Juraj Gabura OP za 100 rokov života a v Dunajskej Lužnej najstaršia sr. M. Cecília Paulína Ferančíková OP za 90 rokov.
Sestry a príbuzní z Oravy ďakovali spolu so sr. Cecíliou za milosti, ktorými Nebeský Otec požehnával všetky dni oslávenkyne.
Ďakovnú svätú omšu celebroval fr. Bohuslav Jančiar OP, ktorý v slávnostnom príhovore spomenul obliečku sr. Cecílie a citoval článok z časopisu Svätý ruženec z roku 1946/7: „Aké milé a dojímavé bolo pozorovať žiariaci pokoj, iskriacu tichú radosť a svätú neodčkavú túžbu týchto jarou kypiacich Sloveniek! Konečne prvé lúče dňa odomkli tajnú pokladnicu milostí, ktoré pripravil Pán pre tých, čo mu dobrovoľne obetujú celú svoju slobodu.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...