Priali si lásku a pokoj

21. jan. 2015 | Články

Keď na Slovensku vianočné obdobie vrcholí a pomaly sa chýli ku koncu, na Ukrajine začíname Vianoce ešte len sláviť.

Tohtoročné Vianoce a zima v Mukačeve a Fridišove mali svoje čaro. Boli presiaknuté pokojom Božieho dieťata, ktoré prišlo na svet, aj keď nevyhlásený stav vojny a správy z nepokojov na východe Ukrajiny nás len predsa vyrušili z našej vianočnej atmosféry a mnohých aktivit, ktoré sme si naplánovali.

Bolo to koledovanie v nemocniciach v Mukačeve aj vo farnosti – Fridišovo, vianočné scénky aj posviacka domov. Keďže zima nebola skúpa na sneh, využili sme túto príležitosť a išli sa sánkovať  do Siňaku.  Otec Peter Žarkovski – správca farnosti objednal autobus z Fridišova a aj keď bol malý, pomestili sme sa všetci aj so sánkami. Niektorí to vyskúšali aj na lyžiach. Sánkovačku sme ukončili návštevou farského kostola, kde sme sa modlili za mier a pokoj na Ukrajine.

Vianočný čas na Ukrajine začína oficiálne neskôr ako u nás na Slovensku. Dni, kedy slávime Vianoce my na Slovensku, sú na Ukrajine obyčajnými  pracovnými dňami. Deti idú do školy a prípravy na Vianoce vo väčšine rodín ešte len začínajú. Keďže väčšina veriacich na Ukrajine sa hlási ku gréckokatolíkom a k pravoslávnemu vierovyznaniu aj Vianoce tu slávime podľa Juliánskeho kalendára: Narodenia Pána 7. januára a nový rok 14. januára. Tohtoročné vianočné sviatky sme ukončili 19. januára na slávnosť Krstu Pána, kedy sme zavŕšili aj naše vianočné aktivity koledovaním v internáte pre duševne choré deti v Mukačeve.

Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas a prosíme aj Vás o modlitby, aby Boh požehnával túto krajinu a ľudia mohli žiť v pokoji a láske.

Sr. M. Sávia OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...