Priali si lásku a pokoj

Keď na Slovensku vianočné obdobie vrcholí a pomaly sa chýli ku koncu, na Ukrajine začíname Vianoce ešte len sláviť.

Tohtoročné Vianoce a zima v Mukačeve a Fridišove mali svoje čaro. Boli presiaknuté pokojom Božieho dieťata, ktoré prišlo na svet, aj keď nevyhlásený stav vojny a správy z nepokojov na východe Ukrajiny nás len predsa vyrušili z našej vianočnej atmosféry a mnohých aktivit, ktoré sme si naplánovali.

Bolo to koledovanie v nemocniciach v Mukačeve aj vo farnosti – Fridišovo, vianočné scénky aj posviacka domov. Keďže zima nebola skúpa na sneh, využili sme túto príležitosť a išli sa sánkovať  do Siňaku.  Otec Peter Žarkovski – správca farnosti objednal autobus z Fridišova a aj keď bol malý, pomestili sme sa všetci aj so sánkami. Niektorí to vyskúšali aj na lyžiach. Sánkovačku sme ukončili návštevou farského kostola, kde sme sa modlili za mier a pokoj na Ukrajine.

Vianočný čas na Ukrajine začína oficiálne neskôr ako u nás na Slovensku. Dni, kedy slávime Vianoce my na Slovensku, sú na Ukrajine obyčajnými  pracovnými dňami. Deti idú do školy a prípravy na Vianoce vo väčšine rodín ešte len začínajú. Keďže väčšina veriacich na Ukrajine sa hlási ku gréckokatolíkom a k pravoslávnemu vierovyznaniu aj Vianoce tu slávime podľa Juliánskeho kalendára: Narodenia Pána 7. januára a nový rok 14. januára. Tohtoročné vianočné sviatky sme ukončili 19. januára na slávnosť Krstu Pána, kedy sme zavŕšili aj naše vianočné aktivity koledovaním v internáte pre duševne choré deti v Mukačeve.

Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas a prosíme aj Vás o modlitby, aby Boh požehnával túto krajinu a ľudia mohli žiť v pokoji a láske.

Sr. M. Sávia OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes