Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

26. jan. 2015 | Články

24. január 2015

Drahé sestry dominikánky a bratia dominikáni,
chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť za to, že ste k nám poslali delegáciu sestier v zastúpení  sr. Marcelline Koch, sr.  Dusty Faman a sr. Arlene Flaherty. A tiež ďakujeme bratovi Timothymu a Brienovi za to, že nás prišli navštíviť. Sme veľmi vďační za to, že sa vrátili do svojej krajiny bezpečne a zdraví.

Sme vďační, že navštívili nás a všetkých vysídlených ľudí z Iraku. Uvedomili sme si, že riskovali svoj život keď prišli, aby boli s nami v týchto nebezpečných podmienkach – veľká vďaka za to. Ich návšteva bola požehnaním a časom naplneným milosťou a to nielen pre nás, ale aj pre ostatných vysťahovalcov v Erbil a Duhok, ktorí privítali našich hostí s úsmevom aj napriek bolesti a veľkoryso ponúkli našim návštevníkom jedlo. Boli sme hlboko dotknutí relikviami, ktoré nám priniesli z diaľky. Veľmi sme ich ocenili a sme nimi požehnaní. Je to dedičstvo jednej rodiny. Relikvie znamenajú pre nás veľa, zvlášť preto, že sme museli zanechať relikvie našich dominikánskych svätých na miestach, z ktorých sme utiekli.

Ich návšteva nás uistila, že sme vo vašich srdciach a že sme jedna rodina. Sestry a bratia nám veľakrát pripomenuli, že sme jedna rodina a že si nás pripomínajú vo svete prostredníctvom odznaku, na ktorom je napísané „Mám rodinu v Iraku“. Ďakujeme nášmu Pánovi za všetky sestry a bratov, ktoré máme po celom svete. Vaše modlitby a podpora (duchovná aj finančná) nás drží, aby sme mohli pokračovať vo svojom poslaní. Vedzte, že sa modlíme za vás.

Sr. Maria Hanna a sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej v Iraku

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.