Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

26. jan. 2015 | Články

24. január 2015

Drahé sestry dominikánky a bratia dominikáni,
chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť za to, že ste k nám poslali delegáciu sestier v zastúpení  sr. Marcelline Koch, sr.  Dusty Faman a sr. Arlene Flaherty. A tiež ďakujeme bratovi Timothymu a Brienovi za to, že nás prišli navštíviť. Sme veľmi vďační za to, že sa vrátili do svojej krajiny bezpečne a zdraví.

Sme vďační, že navštívili nás a všetkých vysídlených ľudí z Iraku. Uvedomili sme si, že riskovali svoj život keď prišli, aby boli s nami v týchto nebezpečných podmienkach – veľká vďaka za to. Ich návšteva bola požehnaním a časom naplneným milosťou a to nielen pre nás, ale aj pre ostatných vysťahovalcov v Erbil a Duhok, ktorí privítali našich hostí s úsmevom aj napriek bolesti a veľkoryso ponúkli našim návštevníkom jedlo. Boli sme hlboko dotknutí relikviami, ktoré nám priniesli z diaľky. Veľmi sme ich ocenili a sme nimi požehnaní. Je to dedičstvo jednej rodiny. Relikvie znamenajú pre nás veľa, zvlášť preto, že sme museli zanechať relikvie našich dominikánskych svätých na miestach, z ktorých sme utiekli.

Ich návšteva nás uistila, že sme vo vašich srdciach a že sme jedna rodina. Sestry a bratia nám veľakrát pripomenuli, že sme jedna rodina a že si nás pripomínajú vo svete prostredníctvom odznaku, na ktorom je napísané „Mám rodinu v Iraku“. Ďakujeme nášmu Pánovi za všetky sestry a bratov, ktoré máme po celom svete. Vaše modlitby a podpora (duchovná aj finančná) nás drží, aby sme mohli pokračovať vo svojom poslaní. Vedzte, že sa modlíme za vás.

Sr. Maria Hanna a sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej v Iraku

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...