Vzdialili sa, aby boli blízko

11. júl. 2014 | Články, Dotyk krásy

D1 (1024x683)Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy organizovanom dominikánskou rodinou. Vstupnú prednášku zameranú na približovanie sa duchovne odlišných kultúr ponúkol košický umelecký reštaurátor Milan Špak. Podujatie už každoročne vyskladané z mozaiky tvorivých dielní (napr. maľba, hudba, divadlo, fotografia) zjednocovala myšlienka ODVZDIAĽOVANIA. Téma bola predstavená v rozmere podvojnej optiky, vzďaľovania sa a približovania. Cez tvorbu si mohli účastníci uvedomiť situácie, v ktorých boli vzdialení. Mohli tiež prežiť, že Boh – Krása – Obraz sa ako prvý približuje k človeku a podnecuje ho ísť mu v ústrety.
Dvadsaťročná Miriam uchopila tému slovami:
„ … keď sa dieťa vzdiali od rodičov, aby našlo svet …
… keď sa človek vzdiali od sveta, aby našiel seba …
… keď sa dvaja vzdialia od seba, aby našli medzi sebou Boha …“
Zvláštny rámec tohtoročnému Dotyku krásy dala spomienka na tvorbu nedávno zosnulej českej výtvarníčky Adrieny Šimotovej (1926 – 2014). Podľa nej je v umení potrebné nastúpiť na cestu zbavovania sa nadbytočného balastu, smerovať k podstate. Dominikán Mannes Marušák viackrát zdôraznil, že  táto pravda platí aj v živote človeka. „Neunavujte svoje srdce zbytočným blúdením“, vyzval účastníkov.

Jana Juhásová

 

 

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...