Vzdialili sa, aby boli blízko

11. júl. 2014 | Články, Dotyk krásy

D1 (1024x683)Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy organizovanom dominikánskou rodinou. Vstupnú prednášku zameranú na približovanie sa duchovne odlišných kultúr ponúkol košický umelecký reštaurátor Milan Špak. Podujatie už každoročne vyskladané z mozaiky tvorivých dielní (napr. maľba, hudba, divadlo, fotografia) zjednocovala myšlienka ODVZDIAĽOVANIA. Téma bola predstavená v rozmere podvojnej optiky, vzďaľovania sa a približovania. Cez tvorbu si mohli účastníci uvedomiť situácie, v ktorých boli vzdialení. Mohli tiež prežiť, že Boh – Krása – Obraz sa ako prvý približuje k človeku a podnecuje ho ísť mu v ústrety.
Dvadsaťročná Miriam uchopila tému slovami:
„ … keď sa dieťa vzdiali od rodičov, aby našlo svet …
… keď sa človek vzdiali od sveta, aby našiel seba …
… keď sa dvaja vzdialia od seba, aby našli medzi sebou Boha …“
Zvláštny rámec tohtoročnému Dotyku krásy dala spomienka na tvorbu nedávno zosnulej českej výtvarníčky Adrieny Šimotovej (1926 – 2014). Podľa nej je v umení potrebné nastúpiť na cestu zbavovania sa nadbytočného balastu, smerovať k podstate. Dominikán Mannes Marušák viackrát zdôraznil, že  táto pravda platí aj v živote človeka. „Neunavujte svoje srdce zbytočným blúdením“, vyzval účastníkov.

Jana Juhásová

 

 

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...