Vzdialili sa, aby boli blízko

D1 (1024x683)Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy organizovanom dominikánskou rodinou. Vstupnú prednášku zameranú na približovanie sa duchovne odlišných kultúr ponúkol košický umelecký reštaurátor Milan Špak. Podujatie už každoročne vyskladané z mozaiky tvorivých dielní (napr. maľba, hudba, divadlo, fotografia) zjednocovala myšlienka ODVZDIAĽOVANIA. Téma bola predstavená v rozmere podvojnej optiky, vzďaľovania sa a približovania. Cez tvorbu si mohli účastníci uvedomiť situácie, v ktorých boli vzdialení. Mohli tiež prežiť, že Boh – Krása – Obraz sa ako prvý približuje k človeku a podnecuje ho ísť mu v ústrety.
Dvadsaťročná Miriam uchopila tému slovami:
„ … keď sa dieťa vzdiali od rodičov, aby našlo svet …
… keď sa človek vzdiali od sveta, aby našiel seba …
… keď sa dvaja vzdialia od seba, aby našli medzi sebou Boha …“
Zvláštny rámec tohtoročnému Dotyku krásy dala spomienka na tvorbu nedávno zosnulej českej výtvarníčky Adrieny Šimotovej (1926 – 2014). Podľa nej je v umení potrebné nastúpiť na cestu zbavovania sa nadbytočného balastu, smerovať k podstate. Dominikán Mannes Marušák viackrát zdôraznil, že  táto pravda platí aj v živote človeka. „Neunavujte svoje srdce zbytočným blúdením“, vyzval účastníkov.

Jana Juhásová

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes