Výzva na súťaž

CMŠ_KeKongregácia sestier dominikánok – zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, Moyzesova 8, 040 01 Košice, podáva výzvu na súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť  a výkon autorského dozoru pre zákazku „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach. Komplexná obnova budovy a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia“.

Viac informácií sa dozviete v priloženom súbore: výzva na súťaž

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes