Vianočné aktivity farnosti v Koľčine

18. feb. 2014 | Články

kolcin_ua 1_smallVianoce, to je Ježiš, ktorý sa nám dáva. Slávenie Kristovho narodenia je o prijatí daru. Nie hocijakého daru, ale Daru, kedy sa sám Boh stal človekom. Ježiš je „kľúčom“, ktorý dáva zmysel životu, našim radostiam i starostiam.

 Sprítomniť toto tajomstvo daru Ježiša Krista sa snažili aj naše deti vianočnou scénkou. Štrnásť mladších i starších detí nacvičilo spolu so sr. Máriou vianočný program na tému: Chlapček a vianoce. Spestrením scénky, v ktorej hlavnými postavami boli chlapček, Jozef s Máriou a Ježiško, bol tanček betlehemskej hviezdy a sólové piesne Nasti a Marianky. Prvýkrát deti predviedli scénku v Užhorode dňa 14. decembra 2013 na súťaži, ktorá nesie názov “Slovenský betlehem“. Tu obsadili pekné prvé miesto, z čoho mali veľkú radosť. Cestou domov im napadla myšlienka ukázať vianočný program nielen veriacim vo farnosti pred polnočnou sv. omšou, ale aj iným ľuďom. Navštívili sme preto aj domov dôchodcov v Koľčine, čomu sa tamojší starí ľudia veľmi potešili.

Na sviatok sv. Štefana sme vianočnú radosť roznášali koledovaním po rodinách. Nasledovať betlehemskú hviezdu pre nás znamená, že sa s deťmi vydávame na cestu, aby sme ľuďom ohlasovali Božiu blízkosť. Po sv. omši, s požehnaním nášho nového duchovného otca Petra Žarkovského, sme sa rozdelili do dvoch skupín, aby sme stihli do večera navštíviť všetkých, ktorí nás čakali.

Záverečnou aktivitou vianočného obdobia bola posviacka domov, ktorá začala na sviatok Zjavenia Pána v dedinách, ktoré patria do Fridišovskej farnosti: Klenovec, Fridišovo a Koľčino. Požehnanie domov trvalo viac dní, keďže počet záujemcov bol veľký.

Nech radosť z Daru, ktorým je novonarodený Ježiš, nás sprevádza počas celého roka 2014, do ktorého sme vykročili.

Sr. Mária OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...