Vianočné aktivity farnosti v Koľčine

18. feb. 2014 | Články

kolcin_ua 1_smallVianoce, to je Ježiš, ktorý sa nám dáva. Slávenie Kristovho narodenia je o prijatí daru. Nie hocijakého daru, ale Daru, kedy sa sám Boh stal človekom. Ježiš je „kľúčom“, ktorý dáva zmysel životu, našim radostiam i starostiam.

 Sprítomniť toto tajomstvo daru Ježiša Krista sa snažili aj naše deti vianočnou scénkou. Štrnásť mladších i starších detí nacvičilo spolu so sr. Máriou vianočný program na tému: Chlapček a vianoce. Spestrením scénky, v ktorej hlavnými postavami boli chlapček, Jozef s Máriou a Ježiško, bol tanček betlehemskej hviezdy a sólové piesne Nasti a Marianky. Prvýkrát deti predviedli scénku v Užhorode dňa 14. decembra 2013 na súťaži, ktorá nesie názov “Slovenský betlehem“. Tu obsadili pekné prvé miesto, z čoho mali veľkú radosť. Cestou domov im napadla myšlienka ukázať vianočný program nielen veriacim vo farnosti pred polnočnou sv. omšou, ale aj iným ľuďom. Navštívili sme preto aj domov dôchodcov v Koľčine, čomu sa tamojší starí ľudia veľmi potešili.

Na sviatok sv. Štefana sme vianočnú radosť roznášali koledovaním po rodinách. Nasledovať betlehemskú hviezdu pre nás znamená, že sa s deťmi vydávame na cestu, aby sme ľuďom ohlasovali Božiu blízkosť. Po sv. omši, s požehnaním nášho nového duchovného otca Petra Žarkovského, sme sa rozdelili do dvoch skupín, aby sme stihli do večera navštíviť všetkých, ktorí nás čakali.

Záverečnou aktivitou vianočného obdobia bola posviacka domov, ktorá začala na sviatok Zjavenia Pána v dedinách, ktoré patria do Fridišovskej farnosti: Klenovec, Fridišovo a Koľčino. Požehnanie domov trvalo viac dní, keďže počet záujemcov bol veľký.

Nech radosť z Daru, ktorým je novonarodený Ježiš, nás sprevádza počas celého roka 2014, do ktorého sme vykročili.

Sr. Mária OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...