V Košiciach sme privítali symboly Svetových dní mládeže

27. nov. 2014 | Články

Kríž Svetových dní mládeže sprevádza už tridsať rokov tieto vzácne stretnutia v rôznych kútoch sveta. V tomto čase si ho majú možnosť uctiť mnohí mladí v krajinách strednej Európy.

Počas dvoch týždňov od 15. do 29. novembra 2014 sa s ním môžu osobne stretnúť aj mladí veriaci na Slovensku. Kríž zahájil púť naprieč našou krajinou v Košiciach, v kostole Krista Kráľa. Počas slávenia sv. omše, ktorej predsedal Mons. Tomáš Galis, tento vzácny symbol spolu s ikonou Panny Márie Salus Populi Romani prevzali od maďarských priateľov účastníci celoslovenského stretnutia kresťanských študentov vysokých škôl Akadem 2014. Kríž, ktorého sa doteraz dotýkali ruky mnohých mladých zo všetkých kontinentov, sme si tak mohli uctiť aj my sestry dominikánky. V celonočnej adorácii sme sa pripojili k vytvoreniu communia s mladými celého sveta.

Nedeľné slávenie Eucharistie vyprevadilo kríž a ikonu na cestu do ďalších  slovenských miest. Putovanie je v kresťanskej tradícii vyjadrením lásky a vernosti. Pre krajiny strednej Európy sa stala púť týchto symbolov pozvánkou na Svetové dni mládeže v júli 2016 v poľskom Krakove.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...