V Košiciach sme privítali symboly Svetových dní mládeže

27. nov. 2014 | Články

Kríž Svetových dní mládeže sprevádza už tridsať rokov tieto vzácne stretnutia v rôznych kútoch sveta. V tomto čase si ho majú možnosť uctiť mnohí mladí v krajinách strednej Európy.

Počas dvoch týždňov od 15. do 29. novembra 2014 sa s ním môžu osobne stretnúť aj mladí veriaci na Slovensku. Kríž zahájil púť naprieč našou krajinou v Košiciach, v kostole Krista Kráľa. Počas slávenia sv. omše, ktorej predsedal Mons. Tomáš Galis, tento vzácny symbol spolu s ikonou Panny Márie Salus Populi Romani prevzali od maďarských priateľov účastníci celoslovenského stretnutia kresťanských študentov vysokých škôl Akadem 2014. Kríž, ktorého sa doteraz dotýkali ruky mnohých mladých zo všetkých kontinentov, sme si tak mohli uctiť aj my sestry dominikánky. V celonočnej adorácii sme sa pripojili k vytvoreniu communia s mladými celého sveta.

Nedeľné slávenie Eucharistie vyprevadilo kríž a ikonu na cestu do ďalších  slovenských miest. Putovanie je v kresťanskej tradícii vyjadrením lásky a vernosti. Pre krajiny strednej Európy sa stala púť týchto symbolov pozvánkou na Svetové dni mládeže v júli 2016 v poľskom Krakove.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...