„Teraz je milostivý čas.“

10. feb. 2016 | Články

V liturgii na popolcovú stredu zaznievajú aj tieto slová z Druhého listu Korinťanom. V čase pôstu by mala nastať obnova zmýšľania a konania všetkých, ktorí nasledujú Ježiša Krista. Meditácia obrazu od  fr. Marka I. Rupnika, SJ môže byť jedným z mnohých prostriedkov, ktoré Cirkev ponúka, aby veriaci znovu prežili, že: „on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ (Joel 2, 12-18)

LOGO SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

logo milosrdenstva

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...