Sviatky židovské i kresťanské…

1. júl. 2017 | Články

Ábelová – kontemplatívne dominikánske centrum – Pustý dvor. V dňoch 21. – 25. júna 2017 sa na tomto krásnom mieste, už tradične, stretla skupina ADOM-ákov – čerstvých maturantov a vysokoškolákov, spolu s bratmi a sestrami z rehole dominikánov a vzácnym hosťom – biblistkou Luciou Hidvéghyovou, aby spoznali židovské sviatky, tradície a priblížili si aj tie kresťanské.

Určite ste už počuli pojmy ako: Šabat, Pesach, nekvasený chlieb; počuli, často nie veľmi pozitívne, reči či vtipy o Židoch… Čo je na tom pravdy? Máme my, kresťania, niečo spoločné s judaizmom? Existuje nejaká paralela medzi ich sviatkami a zvykmi a našimi? Áno, aj o tomto bola reč.

Zažili sme päť úžasných dní plných spoločenstva, nových informácií, oddychu, modlitby, zábavy a mnoho ďalšieho. Toto miesto je ideálnym priestorom na zamýšľanie sa, získanie nových a zaujímavých vedomostí. Diskutovali sme o nich, spoznávali sa s novými ľuďmi a využili prekrásne prostredie na prechádzky a spoločné pozorovanie nočnej oblohy. To bola atmosféra!

Všimli ste si, ako sa všetko v prírode pravidelne strieda? Noc a deň, ročné obdobia, obdobia roka a počas roka aj sviatky. A kedy sa začína nový deň? V židovskej tradícii večerom. Prečo? V knihe Genezis nájdete napísané, „a nastal večer a nastalo ráno“… Najprv sa spomína večer a to je dôvod, prečo Židia slávia napríklad Šabat už v predvečer siedmeho dňa – u nich soboty. Takto privítajú sviatočný deň hneď zozačiatku. Tento deň patrične oslávia. A ako taký Šabat vyzerá sme zažili aj my. Sviatočná večera sprevádzaná rodinnou atmosférou a diskusiou. Toto nám často pri slávení našej nedele chýba. Náš hosť, biblistka Lucia Hidvéghyová, nám priblížila židovské sviatky: Šabat (sobota), Roš hašana (Nový rok), Jon kippur (Deň zmierenia), Sukkot (sviatok stánkov), Šavuot (sviatok týždňov), Pesach, ale aj mnohé židovské zvyky, tiež históriu izraelského národa a naučila zopár židovských piesní. To všetko nám priblížila pomocou Svätého písma a vlastných skúseností, ktoré nadobudla životom v židovskom prostredí.

Celé toto stretnutie sa viedlo v duchu slávenia sviatkov, nielen tých židovských, ale i našich kresťanských. Spoločne sme liturgiou slávili sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Narodenie sv. Jána Krstiteľa a ako vrchol nášho stretnutia a zároveň náš deň odpočinku – nedeľu. Bol to veľmi krásny a požehnaný čas a už sa tešíme, kedy sa stretneme zas. Ďakujeme!

Klaudia

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.