Srdcia …

30. jún. 2013 | Články

srdcia_2013_02Po super zážitkoch z minulého roka, rozhodli sme sa vrátiť do Bačkova k sestrám dominikánkam (zatiaľ nie natrvalo). Naše stretnutie sme začali 31.5. svätou omšou v Sečovciach, ktorá bola „vigíliou“ ku Dňu detí. Po sv. omši sme chceli byť čo najrýchlejšie v Bačkove. Hneď po príchode sme s radosťou odfotili sr. Viktóriu (ktorá neznáša fotenie) a privítali sme sa s ostatnými sestrami. Spoločne sme sa usadili v kuchyni, kde sme sa porozprávali (ale aj vyrozprávali). A vôbec sa nám nechcelo isť spať…

Ráno sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa. Začali sme sv. omšou v kaplnke. Pri spoločných raňajkách nás pozabávala sr. Viktória svojimi „skutočnými“ (???) príbehmi o vycvičenom prasiatku. Po modlitbe ranných chvál, sme sa stretli v „našej“ izbe, a celé dopoludnie sme sa zamýšľali nad srdcom (Ježišovým, Máriiným, ľudským). Mali sme rôzne aktivity k téme a dokonca sme vydržali 40 minút v tichu. Poobede sme mali naplánovanú túru a opekačku. Vonku však bolo tak „nádherne“ a preto sa opekačka uskutočnila v kuchyni pri šporáku. S túrou to tiež dopadlo podobne. Neprechádzali sme sa síce po šporáku, ale vybrali sme sa na prechádzku po Bačkove. Zlákal nás suchý kamienkový chodníček, ktorý sa skončil za prvou zákrutou (bola to prístupová cesta k zadnej bráne domu). Večer sme pre sestry pripravili kultúrne podujatie – Story about litte dunčo (na námet príbehu sr. Viktórie). Ako bodku za naším vystúpením, sme zahrali na flautách. Myslíme si, že sestrám sa náš program celkom páčil. Potom sme si pozreli krásny film (Láska přichází pozvolna), ktorý sa nám zdal veľmi krátky. Mali sme chuť na ďalší film, ale neuskutočnilo sa to… Boli sme odkázané na nudu, alebo spánok. Ten však bol asi veľmi krátky, lebo všetky okrem Veroniky sme ráno zaspali, zmeškali ranné chvály a skoro aj raňajky. Potom nasledovala sv. omša v kostole. Po príchode sme začali písať tieto riadky a Viky pomáhala sr. Martine v kuchyni obaľovať a vyprážať rezne (aspoň jedna z nás…).

Vôbec sa nám nechcelo odísť, ale napokon sme to nejako zvládli a poobede sme pobalili aj posledné veci.

Myslíme si, že táto duchovná obnova nám všetkým niečo dala a už teraz sa tešíme na ďalší čas strávený v Bačkove.

Autori textu: Veronika, Zdiska

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...