Spolu sme jedna modlitba

5. nov. 2019 | Články

Týždeň modlitieb za dominikánske povolania

(11.11 – 17.11. 2019)

Milá Dominikánska rodina,

starostlivosť o povolania začína podľa evanjelia v modlitbe, ako to robil Ježiš (porov. Lk 6,12 ). Ak mladí objavujú svoje povolanie hľadaním Boha, modlitba je tým privilegovaným miestom, kde sme „už“ s nimi v  ich hľadaní povolania.

Týždňom modlitieb za dominikánske povolania, ktorý začína v pondelok po sviatku všetkých dominikánskych svätých, napĺňame nielen Ježišovu žiadosť, aby sme o nich prosili (Mt 9, 38), ale počas týchto dní sa môžeme spojiť ako rodina kazateľov a každej vetve Dominikánskej rodiny dopriať nové povolania. Povolanie každej vetvy, v našej  dominikánskej rozmanitosti, zasvätených i laikov, je „naším“ povolaním, a s týmto vedomím Vás prosíme o modlitby. Ak hovoríme iným o dominikánskom povolaní, chceme o ňom hovoriť tak, aby sme mysleli na všetkých.

Nech je svätá Panna, Matka Slova a sídlo Múdrosti, prítomná na našich modlitbách (porov. Sk 1,14), ako bola s nami v našich počiatkoch.

Za celú dominikánsku rodinu br. Mannes Marušák OP

Dokument v pdf formáte nájdete tu

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.