Domov sv. Dominika v Petrovanoch

DD a DSS (2)Domov sv. Dominika v Petrovanoch začal oficiálne svoju činnosť dňa 29. decembra 2008. Zriaďovateľom zariadenia je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Cieľom činnosti tohto zariadenia je ponúknuť chorým a starým ľuďom také služby, ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť o dušu, ducha a telo. Týmto dielom chceme prispieť k prehĺbeniu úcty k životu a dôstojnosti človeka v každom veku, nehľadiac pritom na jeho sociálne postavenie.

Zároveň chceme poukázať na hodnotu staroby, v ktorej sa odzrkadľuje celoživotná múdrosť potrebná pre orientáciu mladej generácie, ako aj dať zmysel chorobe a utrpeniu v perspektíve Kristovho Veľkonočného tajomstva.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...