“Smutné ale krásne…”

„Smutné ale krásne“ bola jedna z reakcií návštevníkov výstavy s názvom „Súď ma a skúšaj“. Umelecké fotografie Michala Fuliera doplnené o historické zábery zo života sestier v päťdesiatich rokoch minulého storočia bolo možné si pozrieť v galérii Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej od 14. do 19. apríla 2015. Nie náhodou sestry dominikánky zvolili pre toto podujatie veľkonočný čas počas roku Zasväteného života. Tváre rehoľných sestier súdených a skúšaných deportáciou v 50. rokoch minulého storočia vyžarovali krásu veľkonočného svetla. Jedno z autentických svedectiev dokonca inšpirovalo niekoľko veršov zapísaných do kroniky: „No môj kríž nesňal si, len v sebe prehĺbil si dieru…S láskou v sebe nesiem svoj kríž ďalej.“ V nedeľu 19. apríla pri premietaní rovnomenného filmu od režisérky Ivy Kúšikovej celá akcia vyvrcholila. V početnom obecenstve boli hlasy oceňujúce význam návratu do minulosti žien, v ktorých osudoch sa stretla krása povolania a nevraživosť spoločenských pomerov.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes