„Smutné ale krásne…“

28. apr. 2015 | Články

„Smutné ale krásne“ bola jedna z reakcií návštevníkov výstavy s názvom „Súď ma a skúšaj“. Umelecké fotografie Michala Fuliera doplnené o historické zábery zo života sestier v päťdesiatich rokoch minulého storočia bolo možné si pozrieť v galérii Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej od 14. do 19. apríla 2015. Nie náhodou sestry dominikánky zvolili pre toto podujatie veľkonočný čas počas roku Zasväteného života. Tváre rehoľných sestier súdených a skúšaných deportáciou v 50. rokoch minulého storočia vyžarovali krásu veľkonočného svetla. Jedno z autentických svedectiev dokonca inšpirovalo niekoľko veršov zapísaných do kroniky: „No môj kríž nesňal si, len v sebe prehĺbil si dieru…S láskou v sebe nesiem svoj kríž ďalej.“ V nedeľu 19. apríla pri premietaní rovnomenného filmu od režisérky Ivy Kúšikovej celá akcia vyvrcholila. V početnom obecenstve boli hlasy oceňujúce význam návratu do minulosti žien, v ktorých osudoch sa stretla krása povolania a nevraživosť spoločenských pomerov.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...