Ruženec

RuzenecÚcta k Panne Márii má v dominikánskej tradícii významné miesto. Mária, ako prvá kazateľka, darovala ľudstvu vtelené Slovo, najskôr kontemplované vo svojom srdci. Modlitba sv. ruženca je pre nás školou kontemplácie vteleného Slova v jeho životných etapách (porov. Základné konštitúcie X.) Panna Mária je pre nás aj vzorom viery v prežívaní nášho rehoľného zasvätenia. Lásku k nej vyjadrujeme každodennou modlitbou sv. ruženca, ktorá má v našej tradícii neodmysliteľné miesto (KO čl. 38).

História ruženca

Modlitbe sv. ruženca, ako ju poznáme dnes, predchádzalo recitovanie 150 žalmov, ktoré bolo v prvých storočiach existencie Cirkvi súčasťou rehoľných pravidiel mníšskych rádov.
V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), ktorý obsahoval 50-krát modlitbu Zdravas Mária, prepojenú s úryvkami evanjelia. Žaltár mal pozitívnu odozvu. V rôznych regiónoch vznikali adaptácie tohto Mariánskeho žaltára, s ktorými bolo prepojených až okolo 300 úryvkov evanjelia.

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie”. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho oficiálne schválil a ponúkol pre celú Cirkev. Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe: v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. v roku 2002 bol pridaný ruženec svetla.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...